Zarządzanie, ludzie, zasoby naturalne oraz oferta produktów - 4 filary strategii Antalisa

<p style="text-align: justify;">Antalis Poland sp. z o.o. jako czołowy międzynarodowy dystrybutor materiałów wspierających komunikację jest przekonany, że jego rozwój powinien uwzględniać kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.</p>

>

W zwi?zku z tym wdrażamy inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, które s? w pełni zgodne z globaln? strategi? spółki matki, Sequana, opart? na 4 filarach: zarz?dzanie, ludzie, zasoby naturalne oraz oferta produktów.

Zarz?dzanie rozumiemy przede wszystkim jako niezawodne procesy sprawozdawcze oraz przestrzeganie wymagań prawa dotycz?cych zagadnień nieuczciwej konkurencji (etyka biznesu).

Dbamy o bezpieczeństwo, higienę i zdrowe środowisko pracy naszych pracowników. Wykorzystujemy potencjał i umiejętności naszych pracowników, oraz upowszechniamy różnorodność (Karta Różnorodności) i tolerancję.

Nasze produkty pochodz? z identyfikowalnych źródeł. Udoskonalamy proces zużycia energii w celu zwiększenia wydajności papierni i magazynów.

Nasza oferta produktowa zawiera pełn? i rzeteln? informację na temat wszystkich naszych produktów. Większość papierów w ofercie posiada certyfikat FSC lub PEFC, jak również EU Ecolabel i Blue Angel, których celem jest wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w zakresie zarz?dzania światowymi zasobami leśnymi.  

Celem nadrzędnym Antalis jest edukacja biznesu i promocja eko- odpowiedzialnego papieru dla eko-odpowiedzialnych firm.   Opracowaliśmy Green Star SystemTM , tzw. System Zielonych Gwiazdek. Polega on na przyznawaniu każdemu produktowi papierowemu odpowiedniej liczby gwiazdek (od zera do pięciu), w zależności od jego wpływu na środowisko. Dopełnieniem dla pracy drukowanej będzie eko-kalkulator środowiskowy, dzięki któremu można wyliczyć jak pozytywny wpływ na środowisko ma używanie papierów z recyklingu.

Więcej o społecznie odpowiedzialnych działaniach prowadzonych przez firmę Antalis dowiecie się podczas Targów CSR już 17 listopada na Stadionie PGE Narodowy. Zapraszamy na stoisko numer 9.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!