Partnerzy

Zaproszenie na wystawę "Waldemar MAJOR Fydrych MALARSTWO"

<p style="text-align: justify;">Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza na uroczyste otwarcie nowej wystawy "Waldemar MAJOR Fydrych MALARSTWO" w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria 20 stycznia 2019 r. godz. 14:00, wystawa otwarta do 10 marca 2019 r.</p>

>

WALDEMAR „MAJOR” FYDRYCH  

Waldemar „Major” Fydrych jest legendarnym polskim artyst? znanym z racji tworzonych przez niego wizerunków krasnoludków oraz pomysłowych, pełnych humoru happeningów politycznych. Jest on także sławny w świecie jako twórca i główny ideolog ruchu artystycznego i opozycyjnego zwanego Pomarańczow? Alternatyw? z korzeniami w dadaizmie i surrealizmie.  

W świecie jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli surrealizmu w historii tego nurtu. Jego graffiti krasnoludka, obok prac tak wielkich artystów jak m.in. Artaud, Duchamp, Buñuel, Dali i Picasso, znalazło się w albumie Brada Fingera pt. „Surrealism - 50 Works of Art You Should Know” wydanegoprzez Prestel Publishing w 2013 r.  

Waldemar „Major” Fydrych urodził się 8 kwietnia 1953 w Toruniu. Jest magistrem historii i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obronił pracę doktorsk? pt. „Happening jako operacja integruj?ca, uzdrawiaj?ca transformuj?ca sztukę i rzeczywistość” pod nadzorem prof. Stanisława Wieczorka.  

Działalność artystyczn?   i opozycyjn? rozpocz?ł już jako student w latach siedemdziesi?tych. Po sierpniu 80 i powstaniu Solidarności, dwa miesi?ce później wraz z przyjaciółmi stworzył we Wrocławiu “Ruch Nowej Kultury”. W czasie lat stanu wojennego, Polacy zapoznali się bliżej z działalności? „Majora” poprzez jego kolorowe graffiti krasnoludków malowane na plamach zakrywaj?cych antyreżimowe slogany pisane na murach przez opozycję. W sumie ponad tysi?c takich wizerunków, namalowanych przez Majora i jego przyjaciół, postało w największych polskich miastach kraju.  

Od 1986 r. rozpocz?ł organizowanie serii happeningów które przeszły do historii pod nazw? „Pomarańczowa Alternatywa”. Posiłkuj?c się absurdem i humorem w pokojowych akcjach, których liczba przekroczyła sześćdziesi?t, Pomarańczowa Alternatywa umiejętnie podcinała autorytet militarnego reżimu i rozwiewała lęk przed nim. W marcu 1988 roku, w czasie happeningu, podczas którego rozdawał na ulicy podpaski higieniczne – produkt brakuj?cy w owych czasach – Waldemar Fydrych został aresztowany i osadzony w więzieniu na trzy miesi?ce. Wobec masowych protestów został jednakże wkrótce wypuszczony.  

Waldemar „Major” Fydrych za swe działania był wielokrotnie nagradzany: m.in. w 1988 roku otrzymał nagrodę Solidarności od wydawnictwa Puls w Londynie, nagrodę Polkul od Polonii w Australii i był także pierwszym i ostatnim odbiorc? nagrody „Popiół i Diament” nadanej mu przez wybitnego polskiego reżysera, Andrzeja Wajdę.

Waldemar Fydrych jest autorem pięciu ksi?żek, w tym dramatu „Don Generał” oraz malarzem, tworz?cym charakterystyczne prace z wizerunkami krasnoludków. Jego ksi?żka „Żywoty Mężów Pomarańczowych” w lipcu 2014 r. została wydana w Londynie w języku angielskim ze słowem wstępnym słynnego duetu aktywistów The Yes Men oraz znanej amerykańskiej dziennikarki Anne Applebaum.  

EKATALOG >>>

Do pobrania

Download Major_ekatalog.pdf  (PDF • 947 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!