Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Zaproszenie na szkolenie „Ochrona własności intelektualnej polskich przedsiębiorców działających w Chinach”

<p style="text-align: justify;"><em>W związku ze wzrostem zainteresowania w zakresie inwestowania przez polskich przedsiębiorców w Chinach i idącej w ślad za tym pierwszej aktywności na tamtejszym rynku, polscy przedsiębiorcy napotykają na przeszkody w prowadzeniu w tym kraju współpracy gospodarczej. Jedną z nich jest właśnie niedostateczna ochrona własności intelektualnej w Chinach.</em></p>

>

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z SCHINDHELM Shanghai ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych w dniu 8 października 2015 r. we Wrocławiu na nieodpłatne szkolenie dotycz?ce ochrony własności intelektualnej w Chinach.

Bezspornym jest, iż rynek chiński niesie za sob? nowe możliwości współpracy dla polskich przedsiębiorców. Powinni oni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że współpraca ta poci?ga za sob? nie tylko liczne korzyści, ale też pewne zagrożenia. Przedsiębiorcy musz? zadbać o własność intelektualn? tworzon? w ramach przedsiębiorstwa oraz w skuteczny sposób reagować na wszelkie próby jej naruszenia. Dość często dochodzi do naruszenia b?dź próby naruszenia praw własności intelektualnej danego przedsiębiorcy, poprzez wprowadzenie na określony rynek podrabianych towarów. Przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej maj? w efektywny sposób pomagać przedsiębiorcom w walce z tymi zjawiskami oraz nieuczciwymi konkurentami, którzy wykorzystuj?c bezprawnie czyj?ś własność intelektualn?, osi?gaj? z tego tytułu zysk lub inne korzyści.

Podczas konferencji nawi?żemy do zakresu ochrony praw własności intelektualnej w Chinach oraz wskażemy na odmienności systemu ochrony tych praw w tym kraju w porównaniu do Polski. Ponadto wyjaśnimy, jakie prawne możliwości maj? przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć ochronę swoich znaków, wzorów przemysłowych, jak również wskażemy właściw? drogę postepowania rejestracyjnego. Nasz? konferencję będziemy opierać na konkretnych przykładach i wskazywać rozwi?zania, które pozwol? unikn?ć dotychczasowych błędów polskich przedsiębiorców, którzy działaj? już na chińskim rynku. Spotkanie zakończy panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych przedstawicieli lokalnych firm, którzy posiadaj? już doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej na tamtejszym rynku.

PRELEGENCI

RAYMOND KOK – adwokat kieruj?cy od 8 lat kancelari? SCHINDHELM Shanghai z siedzib? w Szanghaju, który na co dzień wspiera przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego w ramach zagranicznych inwestycji, prawa własności intelektualnej, prawa spółek, szeroko rozumianego prawa umów oraz międzynarodowych transakcji M&A. Ponadto wspomaga również przedsiębiorców z państw Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

BARTOSZ ZIÓŁEK – prezes zarz?du Amber Foods International LTD, który zaprezentuje case study spółki Amber Foods International; Pan Ziółek posiada kilkunastoletnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe w zakresie rozwijania startupów na nowych rynkach, zwłaszcza emerging markets (m.in. Chiny), tworzenia spółek prawa handlowego, wdrażania strategii business development i nowych technologii; obecnie zarz?dza również spółk? Amber Foods Polska, zajmuj?c? się wprowadzaniem europejskich produktów na rynki azjatyckie.

MIEJSCE ORAZ CZAS SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się dnia 8 października 2015 r. w hotelu Campanile Wrocław Centrum (ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław) okolice dworca PKS w godzinach od 9.00 do 13.00.

Po szkoleniu zapraszamy Państwa na wspólny lunch w restauracji hotelowej.

Dla uczestników, którzy będ? chcieli skorzystać z oferty noclegowej, hotel przygotował atrakcyjne ceny. Przy rezerwacji proszę powołać się na tę konferencję. Parking przy hotelu dla uczestników konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia do dnia 30 września 2015 r. na adres mailowy:
katarzyna.gospodarowicz@sdzlegal.pl

Ilość uczestników ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!