Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Zaproszenie na szkolenie: "Nowa ustawa - weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości warszawskich".

<p align="justify">Pragniemy poinformować, iż członek Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej - kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. została partnerem merytorycznym szkolenia pt. „Nowa ustawa – weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości warszawskich”, w trakcie którego adwokaci i radcowie prawni kancelarii omówią zasady weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnych wydanych w stosunku do nieruchomości warszawskich, objętych działaniem tzw. dekretu warszawskiego.  </p>

>

W trakcie szkolenia omówione zostan? w szczególności następuj?ce zagadnienia:

  • podstawy działania komisji reprywatyzacyjnej,
  • kompetencje komisji reprywatyzacyjnej w trakcie postępowania,
  • decyzje komisji reprywatyzacyjnej,
  • skutki administracyjnoprawne i cywilnoprawne wydania określonych decyzji przez komisję reprywatyzacyjn?.  

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie.  

Patronat nad tym wydarzeniem objęła Francusko-Polska Izba Gospodarcza.  

Szczegółowe informacje dotycz?ce szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajd? Państwo klikaj?c w poniższy link.  

Rejestracja i warunki uczestnictwa w szkoleniu  

Serdecznie zapraszamy!  

Organizatorem szkolenia pt. „Nowa ustawa – weryfikacja reprywatyzacji nieruchomości warszawskich” jest AOEDE Spółka z ograniczon? odpowiedzialności? sp.k. z siedzib? w Warszawie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!