Komitety  •  Izba

Zaproszenie do zgłaszania propozycji ułatwień i usprawnień prowadzenia działalności gospodarczej

Zapraszamy do nadsyłania postulatów dotyczących poprawy prowadzenia biznesu w Polsce.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), odpowiedzialne m.in. za dział „gospodarka”, rozpoczyna prace nad przygotowaniem kolejnego pakietu rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatni taki pakiet, określany mianem „Przyjazne prawo”, wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

Potrzeba dążenia do poprawy otoczenia prawnego pozostaje wciąż aktualna, gdyż doskonalenie przepisów jest procesem ciągłym. Likwidacja kolejnych barier administracyjnych i redukcja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej prowadzi do dalszego uwalniania potencjału biznesu w Polsce. Dla powodzenia tego celu kluczowa jest współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi, którzy wiedzą, które wymogi prawne generują najwięcej kosztów, są nadmierne, uciążliwe lub ograniczają rozwój. Jest to szczególnie ważne w obecnych uwarunkowaniach związanych z potrzebą sprostania negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym epidemią COVID-19. W związku z powyższym Ministerstwo zwraca się z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian w prawie, które Państwa zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji szerokiej grupy podmiotów, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej dając impuls dla wzrostu i inwestycji.

Propozycje powinny jednak uwzględniać konieczność ochrony interesu publicznego.

Państwa propozycje zostaną poddane rzetelnej analizie we współpracy z właściwymi ministerstwami, a w przypadku pozytywnej opinii uwzględnione w ustawie nowelizującej przepisy. Największe szanse na wdrożenie będą miały propozycje poparte konkretnymi danymi, wyjaśniające istotę i cel w sposób precyzyjny, jak również prezentujące potencjalne skutki społeczno-gospodarcze. Projekt ustawy zostanie do Państwa przekazany w ramach opiniowania i konsultacji publicznych.

Państwa propozycje prosimy przesyłać do 29 stycznia 2021 roku na adres joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Więcej informacji: Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP, joanna.jaroch(@)ccifp.pl, tel. 507 121 268
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!