Podsumowanie wydarzeń

Zapraszamy na seminarium "Raport Deloitte: Prognozy CFO dotyczące sytuacji gospodarki w Polsce oraz jej wpływ na strategie spółek"

<p style="text-align: left;" align="center"><strong>22 kwietnia 2015 r. : Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez Deloitte</strong></p>

>

Zapraszamy na wydarzenie współorganizowane przez 3 Izby bilateralne :

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2015 (środa) , godz. 10:00

w siedzibie Deloitte Al. Jana Pawła II 19, Warszawa (14.piętro)

Koszt udziału: 100 zł + VAT (123 PLN) dla Firm Członkowskich Izb Gospodarczch

200 zł + VAT (246 PLN)   dla Firm nie będ?cych Członkami Izb Gospodarczych

Raport przedstawia prognozy dyrektorów finansowych pracuj?cych w 14 krajach Europy Środkowej (Albania AL, Bułgaria BG, Chorawacja HR, Rapublika Czeska CZ, Estonia EE, Węgry HU, Kosowo RKS, Łotwa LV, Litwa LT, Poland PL, Rumunia RO, Serbia RS, Słowacja SK and Słowenia SI). Ankieta opiera się na odpowiedziach udzielonych na przełomie października i listopada 2014 roku przez ponad 550 wysokiej rangi dyrektorów finansowych. Ankieta przedstawia zmiany opinii na temat czynników takich jak ryzyko finansowe, wzrost PKB I priorytety finansowania.

Seminarium skoncentrowane będzie na tematyce Polski:

  1. Zaprezentowane zostan? najnowsze idee oraz inicjatywy dyrektorów finansowych reprezentuj?cych największe i najbardziej wpływowe przedsiębiorstwa regionu.
  2. Poruszone zostan? najistotniejsze kwestie dotycz?ce dyrekcji finansowej w czterech obszarach:
  • Środowisko biznesu
  • Priorytety i oczekiwania przedsiębiorstwa
  • Priorytety finansowe
  • Priorytety osobiste

Spotkanie poprowadzone zostanie w języku angielskim.

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmowane na według kolejności otrzymania formularzy zgłoszeniowych.

W celu rejestracji prosimy wysłać formularz na adres: k.bokus@phig.pl lub alicja.rukowicz@ccifp.pl       (rejestracja do dnia 20 kwietnia)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY     >>      formularz zgłoszeniowy_PL

Rejestracja wi?że się z obowi?zkiem opłaty oraz zaakceptowania Deloitte Privacy Statement.

Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa wysłane zostanie nie później niż w terminie 2 dni przed rozpoczęciem seminarium.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Kinga Bokus k.bokus@phig.pl

 

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do odwołania seminarium, jeżeli rejestracji na spotkanie dokona mniej niż 10 uczestników, jak również do selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń nadesłanych przez instytucje konkurencyjne dla Deloiite w Polsce

Do pobrania

Download formularz-zgloszeniowy_PL.doc  (DOC • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!