Zapowiedź kontroli inspekcji pracy w związku z pandemią COVID-19

Od 8 sierpnia weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem epidemii w tzw. strefie czerwonej i żółtej.

Pracodawcy, zwłaszcza ci, których siedziby znajdują się w obrębie szczególnie zagrożonych stref, powinni na bieżąco śledzić wytyczne dotyczące przeciwdziałania zakażeniom COVID-19.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą kontrolować przestrzeganie reżimu sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny może także w trakcie stanu epidemii wydawać osobom prawnym indywidualne decyzje mające na celu przeciwdziałanie epidemii.

 Więcej: https://www.kochanski.pl/pl/zapowiedz-kontroli-inspekcji-pracy-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!