Aktualności firm stowarzyszonych

Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii - szansa dla polskich przedsiębiorców

<p style="text-align: justify;">SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pt. „Praktyka zamówień publicznych w Niemczech i Austrii”.</p>

>

Podczas konferencji w bardzo praktyczny sposób eksperci z Polski, Niemiec i Austrii, a także przedstawiciele polskich firm, które z powodzeniem uczestnicz? w zagranicznych przetargach, przedstawi? możliwości rynku zamówień publicznych w Niemczech i Austrii pod k?tem szans dla polskich przedsiębiorców.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do pracowników i właścicieli przedsiębiorstw, które chciałyby realizować zamówienia publiczne na terenie Niemiec i Austrii, ale również przedstawicieli przedsiębiorstw, które maj? już doświadczenie na zagranicznym rynku zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki dotycz?ce uczestnictwa w konferencji znajd? Państwo na stronie internetowej:
www.zagraniczne.przetargipubliczne.pl

ANNA SPECHT- SCHAMPERA
Radca prawny / Partner

ELŻBIETA SOBCZUK
redaktor naczelna miesięcznika
„Przetargi Publiczne”

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zaj?c i Wspólnicy sp.k.
Plac Solny 16, 50-062 Wrocław
E-mail: wroclaw@sdzlegal.pl, Tel: +48 71 3265140, Fax: +48 71 3265141
www.schindhelm.com


Harmonogram konferencji

PRAKTYKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NIEMCZECH I AUSTRII
18 lutego 2016 r. (czwartek), Warszawa,
Centrum Konferencyjne Zielna, ul Zielna 37

Rejestracja uczestników [9.00 - 9.30]

I. Otwarcie konferencji: Rynek niemiecki i austriacki jako szansa na rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Prowadz?cy: mec. Anna Specht- Schampera, Elżbieta Sobczuk

II. Zamówienia publiczne w Austrii: przedstawienie potencjału gospodarczego i szans dla polskich firm
Prowadz?cy: dr Karl Schmidt – Radca Handlowy Ambasady Austrii

III. Rynek zamówień w Niemczech oczami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej: przedstawienie potencjału gospodarczego i szans dla polskich firm
Prowadz?cy: Michael Kern - Dyrektor Generalny i Członek Zarz?du AHK Polska

IV. Formy wspierania polskich przedsiębiorców w realizacji zamówień publicznych w Niemczech przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
Prowadz?ca: Danuta Dominiak-Woźniak - Radca-Minister

Przerwa na kawę [10.45 - 11.15]

V. Praktyka zamówień austriackich i niemieckich:

  • podstawowe cechy różnicuj?ce sposób udzielania zamówień w poszczególnych krajach zwi?zkowych
  • jak poszukiwać ogłoszeń o zamówieniach
  • jak poprawnie potwierdzić spełnienie postawionych przez inwestora warunków udziału w przetargu
  • jak przygotować ważn? ofertę i czy zaproponowana przez przedsiębiorcę cena decyduje o uzyskaniu zamówienia
  • dostępne dla przedsiębiorcy środki ochrony prawnej
  • różnice w uwarunkowaniach prawnych w poszczególnych branżach
    Prowadz?cy: Austria: dr Hanno Liebmann, Edwin Scharf; Niemcy: dr Heinrich Hahn, dr Alexandra Losch

VI. Podsumowanie: Wskazanie podstawowych różnic procedury zamówień Austrii i Niemiec w stosunku do polskich regulacji
Prowadz?ca: mec. Anna Specht-Schampera

Przerwa na kawę i poczęstunek [13.30 - 14.00]

VII. Panel dyskusyjny z udziałem polskich przedsiębiorców posiadaj?cych doświadczenie w pozyskiwaniu zamówień publicznych na terenie Austrii i Niemiec
Moderator: mec. Anna Specht-Schampera

Podsumowanie konferencji [15.30 - 15.45]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!