Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Założenia programu Polski Ład

Szanowni Państwo,

Koalicja rządząca ogłosiła założenia programu o nazwie Polski Ład. Program ten przewiduje istotne zmiany oraz inwestycje w wiele obszarów życia gospodarczego, społecznego, kultury, zdrowia i edukacji, i zgodnie z deklaracją jego autorów, ma stanowić kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii. Należy się spodziewać, że realizacja poszczególnych założeń będzie miała znaczący wpływ na funkcjonowanie zarówno gospodarki i przedsiębiorstw, jak też każdego z obywateli, żyjących w określonym otoczeniu ekonomicznym i społecznym.

Na chwilę obecną, Polski Ład to przede wszystkim obszerny dokument programowy, któremu – z nielicznymi wyjątkami - nie towarzyszą jeszcze konkretne rozwiązania legislacyjne. Niemniej jednak, wdrożenie choćby części tego programu może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Z tego względu, postanowiliśmy już teraz przedstawić Państwu kompleksowe zestawienie założeń tego programu. 

Mając na uwadze przejrzystość załączonego materiału, założenia Polskiego Ładu przedstawiamy w  formie tabelarycznej, z podziałem na poszczególne obszary tematyczne. Mamy świadomość, że nie wszystkie z tych obszarów będą dla Państwa równie interesujące, jak również, że część zawartych w tabeli informacji ma na ten moment niewielką wartość poznawczą z uwagi na ich jedynie hasłowy i nieskonkretyzowany charakter. Trzeba jednak zauważyć, że zarówno szerokie spektrum i różnorodność zagadnień objętych naszym podsumowaniem, jak i lakoniczność opisów odzwierciedlają aktualną programową formułę Polskiego Ładu.

Załączone zestawienie jest pierwszym z cyklu planowanych przez nas Newsletterów dotyczących tego tematu. W kolejnych będziemy informowali o konkretnych działaniach i wdrożeniach  legislacyjnych dotyczących wybranych rozwiązań gospodarczych realizowanych w ramach Polskiego Ładu, z uwzględnieniem oczekiwanych skutków tych zmian. Na tym etapie nie deklarujemy częstotliwości publikacji Newsletterów, gdyż będzie to w znacznym stopniu uzależnione od dynamiki prac legislacyjnych związanych z wdrażaniem założeń Polskiego Ładu. Z oczywistych względów, w przyszłej komunikacji skupimy się na zagadnieniach, które mogą być najbardziej intersujące dla naszych Klientów z uwagi na związek z działalnością gospodarczą. Tym samym, należy założyć, że część obszarów objętym programem Polski Ład zostanie przez nas pominięta. 

Mamy nadzieję, że nasze wybory merytoryczne uznacie Państwo za trafne, a przygotowywane przez nas Newslettery dostarczą Państwu przydatnych informacji. Jednak rozumiemy, że to przede wszystkim nasi Klienci powinni decydować, o czym chcą czytać. Dlatego na każdym etapie naszej komunikacji zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami opiniami w tym zakresie, zadawania pytań, przedstawiania problemów i przekazywania sugestii co do zawartości merytorycznej Newsletterów oraz tematów, które powinny się w nich znaleźć. 
 

W poniższym linku znajdą Państwo kompleksowe zestawienie założeń programu Polski Ład:

Założenia Polskiego Ładu 

Jeżeli po lekturze powyższej informacji pojawią się jakieś wątpliwości lub będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt.  

Kontakt: 

Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com

Marek Wroniak
Senior Counsel
marek.wroniak@hoganlovells.com

Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com

Agnieszka Szczodra-Hajduk
Senior Associate
agnieszka.szczodra-hajduk@hoganlovells.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!