Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Założenia programu Polski Ład: więcej energii, więcej powietrza?

Szanowni Państwo,
 

Ogłoszony w maju 2021 r. przez koalicję rządzącą Polski Ład prezentuje zapowiedzi licznych projektów społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych, z którymi siłą rzeczy wiąże się konieczność wprowadzenia szeregu istotnych zmian prawnych. Projekty, które zostały opisane w Polskim Ładzie, dotyczą także m.in. szeroko rozumianego sektora energetyki i efektywności energetycznej, jednak mają one bardzo ogólny charakter.

W załączonym artykule przedstawiamy najważniejsze założenia planowanych projektów w obszarze energetyki oraz klimatu: LINK

Jeżeli po lekturze powyższej informacji pojawią się jakieś wątpliwości lub będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt.  

Kontakt 


Piotr Skurzyński
Counsel
piotr.skurzynski@hoganlovells.com


Magdalena Kowara
Senior Associate
magdalena.kowara@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!