Analizy i badania

Załamanie wzrostu produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 0,5% r/r wobec wzrostu o 6,7% w lutym, co było znacząco poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (3,0%).</p>

>

Główn? przyczyn? zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy lutym a marcem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w lutym br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2015 r, podczas gdy w marcu br. była ona taka sama jak w 2015 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w marcu o 1,0% m/m. W I kw. br. dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 2,8% r/r wobec 5,6% w IV kw. 2015 r.  

Do spadku dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lutym a marcem przyczyniło się również ust?pienie efektu niskiej bazy sprzed roku w kategorii "górnictwo i wydobywanie”. Był on zwi?zany ze strajkiem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, który miał miejsce w pierwszych dwóch tygodniach lutego ub. r. Szacujemy, że efekt ten obniżył dynamikę produkcji przemysłowej w marcu o 0,8 pkt. proc. (spadek dynamiki produkcji w kategorii "górnictwo i wydobywanie” z 3,9% r/r w lutym do -16,3% w marcu).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!