Aktualności firm stowarzyszonych

Załamanie cen na rynku trzody chlewnej

W ostatnich miesiącach utrzymuje się silny spadek cen skupu trzody chlewnej. Wynika on z nadpodaży mięsa wieprzowego na unijnym rynku, która jest efektem zwiększonej produkcji mięsa ze względu jej wysoką opłacalność w okresie II kw. 2019 r. – I kw. 2020 r., a także obniżonego spożycia wieprzowiny w UE w warunkach pandemii. Powstałej nadpodaży nie jest w stanie zniwelować rekordowy unijny eksport wieprzowiny do Chin. Trudną sytuację w sektorze trzody chlewnej pogarsza również pojawienie się wirusa ASF w Niemczech, które zamknęło przed tym krajem kluczowe pozaunijne rynki zbytu (m.in. Chiny, Japonię oraz Koreę Południową). W konsekwencji niemieccy producenci swoje nadwyżki produkcyjne są zmuszeni w większym stopniu lokować na rynku unijnym. Jednocześnie wraz z drugą falą pandemii powróciły problemy z niedrożnymi łańcuchami dostaw, w szczególności na poziomie ubojni, co dodatkowo pogłębia spadek cen żywca. Uważamy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek cen, a poprawy sytuacji można oczekiwać dopiero w II kw. 2021 r., wraz z zakładanym przez nas stopniowym wygasaniem pandemii.

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 1,4% r/r wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2019 r. Na nieznaczne zwiększenie wartości polskiego eksportu wieprzowiny złożyły się wyraźnie niższy wolumen sprzedaży przy jednoczesnym znaczącym wzroście cen uzyskiwanych przez eksporterów. Cena skupu żywca wyniosła w październiku 4,51 zł/kg (-23,4% r/r), a cena pasz dla świń 1,47 zł/kg (1,3% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w październiku na poziomie 3,08 wobec 4,07 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 4,20 zł/kg oraz 4,80 zł/kg na koniec 2021 r.

W ostatnich miesiącach obserwowana jest stopniowa normalizacja sytuacji na krajowym rynku wołowiny, czemu sprzyja ożywienie eksportu. Warto jednak pamiętać, że 2019 r. był trudny dla sektora wieprzowiny ze względu na spadek eksportu oraz niższe ceny, stąd tegoroczne wyniki są w znacznym stopniu podbijane przez efekty niskiej bazy sprzed roku. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego łagodnego wzrostu cen wołowiny, który może przyspieszyć w II kw. 2021 r. wraz z zakładanym przez nas wygasaniem pandemii i stopniowym ożywieniem aktywności w sektorze HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie).

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 0,2% r/r wobec spadku o 7,4% w analogicznym okresie 2019 r. Cena skupu bydła wzrosła w październiku do 6,44 zł/kg (+6,4% r/r), podczas gdy cena pasz dla bydła wyniosła 1,56 zł/kg (+3,3% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,12 wobec 4,00 przed rokiem, sygnalizując poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie ok. 6,45 zł/kg oraz 6,50 zł/kg na koniec 2021 r

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!