Analizy i badania

Zakochaj się w Polsce. Zaproszenie dla marek detalicznych

<p style="text-align: justify;">Przez ostatnie 25 lat Polska przeszła ogromną transformację od socjalistycznego reżimu do gospodarki wolnorynkowej. Stabilne fundamenty oraz zaangażowanie Polaków uchroniły kraj nie tylko od skutków światowego kryzysu gospodarczego w 2008 roku, ale przyczyniły się do dalszego rozwoju i rozkwitu, który przebiegał w szybszym tempie niż wynosiła średnia w Unii Europejskiej. Według najnowszego raportu zatytułowanego <em>Zakochaj się w Polsce </em>opracowanego przez ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, pozytywne czynniki ekonomiczne stanowią o dużym potencjale Polski w zakresie ekspansji marek detalicznych.</p>

>

Polska zapewnia zagranicznym inwestorom konkurencyjne koszty pracy, rozs?dny rozmiar rynku, zróżnicowanie pod względem sektorów i otwiera realne możliwości tworzenia i rozwijania nowych podmiotów gospodarczych. Kraj ma stabiln? sytuację rynkow?, zrównoważony system podatkowy, dostępność kapitału i dynamicznie rozwijaj?c? się infrastrukturę. Jedn? z mocnych stron Polski jest dostępność  wysoko wykwalifikowanej i wykształconej kadry.  – mówi  Patrick Delcol, CEO, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo-Wschodnia.

Polska posiada doskonałe położenie geograficzne w Europie Środkowej i duży potencjał ludzki (pi?ty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej) z 38,5 miliona mieszkańców. W Polsce jest 8 aglomeracji o ludności powyżej pół miliona, z których dwie maj? powyżej 2 milionów mieszkańców. Stopa bezrobocia w największych polskich miastach jest bardzo niska i oscyluje wokół 3,1%. Ruch turystyczny w Polsce przeżywa okres rozkwitu osi?gaj?c całkowit? ilość 16,7 milionów odwiedzaj?cych   w 2015 r. Przeciętnie zagraniczny turysta wydał   402 Euro podczas pobytu w Polsce w 2015 r., a turyści międzykontynentalni (USA, Kanada, Japonia i Australia) wydali nawet 1,238 Euro. Ilość pasażerów obsłużonych na lotniskach międzynarodowych w Polsce wzrosła o 48% w ci?gu ostatnich pięciu lat, podczas gdy ilość hoteli pięciogwiazdkowych wzrosła z 45 (20111 r.) do 57 (2015 r.).   

Te fakty i liczby s? często nieznane lub po prostu o nich się nie pamięta, mimo, iż z pewności? odgrywaj? istotn? rolę w strategiach rozwoju sieci handlowych. Trudno jest oszacować tzw. „mobiln? strefę zasięgu”, złożon? z turystów i biznesmenów podczas wyjazdów służbowych, a także ludzi dojeżdżaj?cych codziennie do pracy. Jednakże grupa ta stanowi tajn? broń, której siła wydaje się niedoszacowana, jak również silny argument dla sieci handlowych, rozważaj?cych wejście lub dalszy rozwój sieci w Polsce.  – dodała  Anna Staniszewska, Dyrektor Zespołu Doradztwa i Analiz Rynkowych, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate.

Warszawa jest największym miastem w Europie Środkowo-Wschodniej (1,74 milliona mieszkańców) i najbardziej zasobnym bior?c pod uwagę siłę nabywcz? na mieszkańca na rok sięgaj?c? 11,751 Euro. W Polsce jest obecnie więcej niż 47,000 osób deklaruj?cych posiadanie płynnych aktywów o wartości od 1 do 8 millionów Euro. 75% z nich mieszka w aglomeracji warszawskiej. W ci?gu ostatnich kilku lat wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce rośnie średnio 15-20% w ujęciu rocznym.   

Średnie obroty handlowe na metr kwadratowy w Polsce wynosz? 2,352 Euro na rok. Wskaźnik dla dużych miast jest o 15-25% wyższy, a w przypadku najlepszych centrów handlowych może być jeszcze większy. Sprzedaż w sektorze mody w Warszawie wynosi 2,844 Euro na metr kwadratowy na rok.

Obecnie około 1,250 sieci detalicznych prowadzi swoje operacje na terenie Polski, co jest liczb? dwukrotnie mniejsz? od dojrzałych rynków w krajach Europy Zachodniej. Niemal 50 nowych marek pojawiło się w Polsce w okresie od 2015 roku do pierwszej połowy 2016 roku i tylko 5 z nich   wycofało się z tego rynku. Te dane doskonale odzwierciedlaj? ogromny potencjał Polski.  – podsumowuje  Fabrice Paumelle, Head of Retail, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo-Wschodnia.

GET ENGAGED IN POLAND RETAIL ALERT >>>

Do pobrania

Download get_engaged_in_poland_retail_alert.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!