Aktualności firm stowarzyszonych

Z przyjemnością przedstawiamy nowe narzędzie autorstwa HR Development - Ostendi Talent Hunter®

<p align="justify">Kwestionariusz Ostendi Talent Hunter jest narzędziem do pomiaru cech osobowości, bazujący na 5 czynnikowej koncepcji osobowości Paula Costy oraz Roberta McCrae (tzw. ”Big 5”). Narzędzie Ostendi Talent Hunter® zostało opracowane przez interdyscyplinarny zespół, który tworzyli: pracownicy naukowi, osoby reprezentujące zróżnicowane środowisko biznesowe – managerowie, specjaliści różnych branż, praktycy metod psychometrycznych oraz poloniści. Ostendi Talent Hunter® zostało zaprojektowane w oparciu o polski kontekst kulturowo-społeczny i specyfikę biznesową regionu. </p>

>

Ostendi Talent Hunter ? może być stosowany w wielu obszarach:  rekrutacja i selekcja,  ścieżki awansu,  obserwacja zachowań,  programy rozwojowe talentów.

Przed nami ostatni krok – normalizacja kwestionariusza, która zakłada przeprowadzenia badania na  reprezentatywnej  próbie respondentów. Zebranie odpowiedniej liczby wypełnień pozwoli nam na profesjonalne przygotowanie raportów.

Oczywiście każda z osób, która wypełni kwestionariusz otrzyma swój indywidulany raport.  

W zwi?zku z powyższym zwracamy się z prośb? o udział w badaniu.

Link do badania:  http://talenthunter.badanie.net/    

Jesteśmy wdzięczni za pomoc.  

Zespół HR Development

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!