Aktualności firm stowarzyszonych

XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to najważniejsze wydarzenie branży zbrojeniowej w Europie i trzecie co do wielkości po Paryżu i Londynie na Starym Kontynencie. Jest to jedyna impreza tego sektora w Polsce, która co roku przyciąga do Kielc kilkanaście tysięcy gości z całego świata. Wśród nich znajdują się głowy państw, oficjalne delegacje, w tym przedstawiciele ambasad, ministerstw obrony, wyższych sztabów armii oraz resortów obrony zarówno z Polski jak i zagranicy. Tegoroczna wystawa po raz kolejny objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.</p>

>

Podczas MSPO prezentowany jest sprzęt i wyposażenie obejmuj?ce wszystkie segmenty produkcji wojskowej: sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania oraz sprzęt logistyczny. W czasie nadchodz?cej wystawy będzie można zobaczyć między innymi najnowocześniejszy sprzęt ł?czności, systemy IT,   ratownictwa medycznego oraz obrony przez broni?   masowego rażenia dla   Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej czy Obrony Cywilnej Kraju.

Wystawa Narodowa Norwegii

Tradycj? MSPO s? Wystawy Narodowe, które towarzysz? imprezie od 2004 roku. Dotychczas swój potencjał obronny oraz wyposażenie prezentowały Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, Wielka Brytania, Włochy i Turcja. MSPO 2015 towarzyszyć będzie Wystawa Narodowa przemysłu obronnego Norwegii.

Konferencje, seminaria, spotkania

Targi MSPO to nie tylko wystawa, ale również seminaria i kongresy, spotkania i pokazy oraz   liczne imprezy towarzysz?ce będ?ce idealn? okazj? do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwi?zań z dziedziny techniki wojskowej,   nawi?zania   kontaktów   oraz   prowadzenia   rozmów przez przedstawicieli przemysłu obronnego, sił zbrojnych i administracji rz?dowej.

Rekord minionej edycji

Ubiegłoroczna edycja MSPO była rekordowa pod każdym względem. Po raz pierwszy powierzchnia wystawy przekroczyła 25.000 mkw. Podczas targów, które odwiedziło przeszło 15  000 zwiedzaj?cych,   swoj? ofertę zaprezentowało ponad 500 wystawców z 27 krajów świata. MSPO 2014 było rekordowe również ze względu na liczbę merytorycznych spotkań. Podczas wystawy odbyło się bowiem blisko 40 seminariów, kongresów i konferencji będ?cych idealn? okazj? do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwi?zań z dziedziny techniki w. XXII edycja oprócz rekordowej liczby zwiedzaj?cych przyci?gnęła do kieleckiego ośrodka wystawienniczo - kongresowego setki przedstawicieli mediów. W Biurze Prasowym Targów Kielce akredytowało się ponad 400 dziennikarzy.

Menedżer projektu

  Agnieszka Białek

+48 41 365 12 49

+48 606 609 579

+48 41 365 14 25

bialek.agnieszka@targikielce.pl

www.targikielce.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!