Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

XII Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO - Patronat CCIFP

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">W imieniu Polskiego Komitetu ds. Unesco z dumą przekazuję informacje Krakowa - Miasta Literatury UNESCO i Katowic - Miasta Muzyki UNESCO - gospodarzy XII Kongresu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Około 450 delegatów z blisko 70 miast rozsianych po całym świecie, obrady, sesje, plany i istotne decyzje – to wszystko czeka Polskę w dniach 12-15 czerwca 2018 roku w #Krakowice!</p>

>

Coroczne, obowi?zkowe dla członków Sieci Miast Kreatywnych UNESCO Kongresy gościły dotychczas m.in. w chińskim Chengdu, japońskiej Kanazawie, czy szwedzkim Östersund. To, co wyróżnia tegoroczny Kongres, to wspólne działania Kraków Miasto Literatury UNESCO i Katowice Miasto Muzyki UNESCO na rzecz organizacji tego prestiżowego wydarzenia.

Głównym tematem kongresu jest „Creative Crossroads”, czyli tworzenie poł?czeń między sektorami kreatywnymi obu miast, ważne dla zniwelowania rozproszenia w środowiskach kultury.

Podczas pobytu w Polsce, delegaci Sieci będ? uczestniczyć w formalnych obradach dotycz?cych, między innymi strategii rozwoju Sieci, spotkaniach podgrup (film, muzyka, literatura, media arts, dizajn, gastronomia, rzemiosło i sztuka ludowa). Nie zabraknie również spotkań Komitetów Steruj?cych. To szczególnie istotne, gdyż Komitetowi Steruj?cemu Miast Literatury od 2014 roku przewodniczy Kraków. Poszczególne miasta zaprezentuj? także zrealizowane projekty i podziel? się dobrymi praktykami.

Ze względu na zamknięty charakter kongresu, (tylko sesje plenarne będ? streamowane online), zachęcam do czynnego udziału w wydarzeniach towarzysz?cych. Wśród propozycji m.in: Festiwal Miłosza, Święto Chleba, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, konferencja Creative Cities and Industries, koncert ElektroKilar.

Wszelkie informacje dostępne s? na stronie www.krakowice.com/annual-meeting/

Kraków – Miasto Literatury Unesco zaprasza na Festiwal Miłosza, któremu po raz trzeci towarzyszy pasmo OFF Miłosz, poświęcone niezależnej i eksperymentalnej twórczości poetyckiej. Młodzi poeci znów będ? mieli szansę zaprezentować się w międzynarodowym gronie, które w tym roku rozszerza się na przedstawi-cieli aż trzech kontynentów! OFF Miłosz to przede wszystkim spotkania z odważnymi twórcami. Bezpośred-nie, angażuj?ce i inspiruj?ce. Przekraczaj?ce granice między twórc? a odbiorc?. Zaproszeni poeci będ? na wyci?gnięcie ręki. W tym roku w Krakowie spotkać będzie można wyj?tkowe osobowości, takie jak: Hera Lindsay Bird (Nowa Zelandia), Rudka Zydel (Polska), Grigory Semenchuk (Ukraina), Radosław Jurczak (Pol-ska), Georgina Wilding (Wielka Brytania), Mark Pajak (Wielka Brytania) oraz Nathan Curnow i Geoffrey Williams (Australia) czy Tyehimba Jess (Stany Zjednoczone).

Podczas OFF Miłosza odbęd? się międzynarodowe warsztaty z zakresu wł?czania młodych ludzi w kulturę. Dobrymi praktykami podziel? się m.in. Stowarzyszenie KROKODIL (Serbia), Round House (Wielka Brytania) czy Royal Opera House Bridge (Wielka Brytania).

/7-10 czerwca Kraków: Cafe Szafe, Massolit Books&Cafe, Kawiarnia literacka, De Revolutionibus Bo-oks&Café, Spółdzielnia Ogniwo, Plac przy Powiślu 11, Kolanko No6 /

http://miloszfestival.pl/

Jednym z sektorów kreatywnych UNESCO jest Gastronomia  ?- właśnie tej dziedzinie poświęcone jest kolejne wydarzenie otwarte dla publiczności: Dni Chleba.

Chleb  ?– symbol płodności, hojności i dzielenia się  ?– stał się bohaterem tego wyj?tkowego wydarzenia. W ramach obchodów podjęty będzie temat funkcji chleba w kulturze społecznej i kulinarnej, metod przygotowania i zwi?zanych z nim różnorodnych tradycji. To także okazja, aby zwrócić uwagę na globalne problemy zwi?zane z żywności?, żywieniem i zrównoważonym rozwojem, modelami małych przedsiębiorstw i rzemiosłem wypieku oraz historyczn? i współczesn? rol? chleba w społeczeństwie.

/8-10 czerwca, Kraków/

W ramach wydarzeń towarzysz?cych XII Kongresowi Sieci Miast Kreatywnych Unesco odbęd? się także w Krakowie cztery spotkania literackie.

  1. Kholoud Charaf (Syria), Umar Abdul-Nasser (Irak) i Sari Alhassanat (Palestyna), troje znanych poetów i aktywistów, weźmie udział w niezapomnianym wieczorze poezji i performansu, który przemówi do ludzkiego doświadczenia zwi?zanego z domem, ruchem, rodzin?, (nie)stabilności?, a także przemieszczaniem się, migracj?, schronieniem, przemoc?. Zaproszeni goście s? pisarzami rezydentami w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku, w ramach programu Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców ICORN, który oferuje schronienie tym, którzy s? narażeni na ryzyko nietolerancji lub prześladowania.

/11 czerwca godz. 19:00 Kraków, Spółdzielnia Ogniwo /

  1. Najzdolniejsze miasta świata. Warsztaty dla dzieci wokół mapy miast kreatywnych UNESCO z udziałem krakowskich grafików. Warsztaty poprowadz? Elżbieta i Andrzej Lisowscy. Zapisy: kontakt@miastoliteratury.pl

/12 czerwca, godz. 12.00 Kraków, Arteteka /

  1. Spotkanie wokół literackiego przewodnika po Krakowie

Czym jest literackość miasta? O Krakowie jako miejscu życia twórców, czytelników i ksi?żek opowiedz? pisarze krakowscy, m.in. Łukasz Orbitowski i Dominika Słowik, uczestnicz?cy w projekcie przewodnika Krakowa Miasta Literatury UNESCO pt. „Kraków. Opowieści o literackim mieście”, oraz redaktor ksi?żki – Maciej Jakubowiak. Spotkanie poprowadzi Michał Koza (KMLU/Wydział Polonistyki UJ)

/12 czerwca, godz. 18.00 Kraków, De Revolutionibus /

  1. Premiera ksi?żek Andrzeja Stasiuka "Kroniki beskidzkie i światowe" i Ziemowita Szczerka "Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion". Nowe ksi?żki czołowych wybitnych prozaików polskich s? od siebie bardzo różne, pierwsza to zbiór esejów, druga to fantastyczna opowieść o przyszłości Europy Środkowowschodniej. Jednak ł?czy je temat literackich i kulturowych bezdroży – o którym pisarze będ? dyskutować. Spotkanie poprowadz? Michał Olszewski i Anna Łabuszewska

/13 czerwca, godz. 18.00 Kraków, Hevre /

O literaturze opowiedz? również dziennikarze podczas Debaty Reporterów „Gazety Wyborczej”. Czołowi polscy dziennikarze „Gazety Wyborczej” odbyli wizyty studyjne do wybranych 7 europejskich miast kreatywnych, reprezentuj?cych 7 dziedzin kreatywnych wg UNESCO. Swoje spostrzeżenia przelali w formę artykułów/reportaży, które ukazały się na łamach GW/Gazeta.pl. O historiach zakulisowych ze zbierania materiałów w debacie moderowanej przez Michała Nogasia opowiedz? m.in. Maciej Jaźwiecki, Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Orliński, Natalia Szostak czy Olga Szpunar.

https://www.facebook.com/events/931911096973689/

/11 czerwca godz. 18:30, Kraków, Muzeum Inżynierii Miejskiej/

To, co wyróżnia tegoroczny Kongres Miast Kreatywnych Unesco, to wspólne działania Krakowa - Miasta Literatury UNESCO i Katowic - Miasta Muzyki UNESCO na rzecz organizacji tego prestiżowego wydarzenia. St?d i wydarzenia towarzysz?ce, które odbęd? się w Katowicach.

Miłośnicy muzyki mog? rozkoszować się nowoczesnymi aranżacjami utworów Wojciecha Kilara podczas koncertu ElektroKilar. Na koncercie usłyszeć będzie można najwspanialsze utwory wybitnego kompozytora muzyki symfonicznej i filmowej tworz?cego w Katowicach. W repertuarze nowoczesne aranżacje elektroniczne autorstwa Szymona Padoła, znanego jako 5cet oraz muzyków Orkiestry AUKSO pod batut? Marka Mosia.

/ 14 czerwca, godz. 20:30 Katowice: sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia przy placu Wojciecha Kilara /
Bilety: www.nospr.org.pl  

Konferencja Creative Cities and Industries - wydarzenie dedykowane ludziom kultury: praktykom, teoretykom i pracownikom akademickim. Podczas sesji eksperci z całego świata zajm? się opracowaniem polityki kulturalnej Agendy 2030 i Nowej Agendy Miejskiej, a także możliwościami i wyzwaniami w zakresie wdrażania zmian. Podjęty zostanie temat dostępu do sztuki i rozwoju aktywnego uczestnictwa odbiorców. Prelegenci opowiedz? o kierunkach kultury cyfrowej, zrównoważonym rozwoju sektorów kreatywnych, pochyl? się nad prawami człowieka i wolności? wypowiedzi. Dodatkowo konferencja będzie stanowiła podsumowanie pięciodniowych obrad przedstawicieli miast kreatywnych UNESCO oraz grup roboczych sektorów kreatywnych (gastronomia, rzemiosło, dizajn, media arts, literatura, muzyka i film).

Wydarzenie otworzy wykład Zuzanny Skalskiej. Wśród panelistów: Paulina Ahokas, Ron DeMaio, Agata Etmanowicz, Tom Fleming, Gregory Fox, David Ibanez, Sofia Kolonias, Helge Lunde, Gillian McDaniel, Christine Merkel, M.A. Papper, Hassan Radoine, Ellie Schnieder, Bogna Świ?tkowska, Carles Torner, Damian Valles, Guilio Verdini, Wim Wabbes, Sara Whyatt oraz Elwira Wojtunik.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, obowi?zuje wcześniejsza rejestracja.

/ 16 czerwca, Katowice-Miasto Ogrodów /

Rejestracja: https://creativecitiesandindustriesconference.evenea.pl/

Akredytacja dla mediów: https://creativecitiesandindustriesconferencemedia.evenea.pl/

Festiwal Ogrody Dźwięków 2018, 15-16 czerwca, Strefa Kultury, Katowice

6. edycja festiwalu towarzyszy Kongresowi Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (Kraków – Katowice, 12 – 15 czerwca). St?d w programie muzyka z kilku wybranych miast i regionów zwi?zanych z Sieci? Miast Muzyki UNESCO. Tak jest w przypadku Orchestre Les Mangelepaa (założonej w kenijskim Nairobi, lecz przez kongijskich muzyków), Electric Fields Music z australijskiej Adelajdy czy Breabach ze szkockiego Glasgow.

Motto festiwalu brzmi „Side roads” – „Boczne drogi”. Nawi?zuje do hasła przewodniego spotkania Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, czyli „Creative Crossroads” („Twórcze Rozdroża”)" i idei Krakowic – wzajemnej współpracy Katowic i Krakowa. Na skrzyżowaniu tych bocznych ścieżek muzyki świata spotkaj? się we wspólnych projektach muzycy z Gandawy (Damas Duo) z rodzinn? Kapela Maliszów z Beskidu Niskiego czy artyści z Kolumbii i Francji, tworz?cy zespół Pixvae.

Wiele z tych bocznych ścieżek, jak Wyspy Zielonego Przyl?dka, to pulsuj?ce muzyczne wulkany, raz po raz wystrzeliwuj?ce w górę now? gwiazd? muzyki świata. Jedna z nich – doskonale już znana na świecie Elida Almeida – będzie gościem katowickiego festiwalu.

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/248432085900291/

Bilety w cenie 20 zł (na wybrany dzień) lub 30 zł (karnet na dwa dni) będ? dostępne w sieci sprzedaży ticketportal.pl, going.pl oraz kupbilecik.pl od 18 maja.

Organizatorzy: Katowice Miasto Muzyki UNESCO i Kraków Miasto Literatury UNESCO

www.krakowice.com

#krakowice2018

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!