X edycja Law Games - sprawdź się w nowej formule konkursu

<p style="text-align: justify;"><strong>Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wspólnie z kancelarią Wierzbowski Eversheds już po raz dziesiąty organizują konkurs Law Games, który w tym roku, z okazji jubileuszowej edycji,  odbędzie się w zmodyfikowanej formule.Zapisy ruszyły 25 lutego 2015 r.</strong></p>

>

W 2015 r. Konkurs obejmuje zagadnienia, z którymi zmierzyć się mog? studenci V roku prawa, aplikanci  i  absolwenci  studiów prawniczych - do nich właśnie skierowana jest X edycja Law Games. Nowa formuła to także zmiany w sposobie przeprowadzenia eliminacji i finału. Eliminacje odbęd? się  w postaci testu online, który sprawdzi wiedzę z szeregu dziedzin prawa i wyłoni finalistów. Spotkaj? się oni w siedzibie Wierzbowski Eversheds, aby rozwi?zać  kazus finałowy przygotowany przez prawników kancelarii.W tegorocznej odsłonie Konkursu kandydaci na stażystów wykaż? się umiejętności? władania językiem angielskim – finałowe zadanie, oprócz standardowej wersji polskiej, będzie wymagało krótkiego streszczenia w języku angielskim. Także nagroda główna uległa zmianie – tym razem kancelaria Wierzbowski Eversheds oferuje możliwość odbycia nie miesięcznej, ale  3-miesięcznej płatnej praktyki.

Konkurs składa się z dwóch tur. Pierwsza tura rozpocznie się testem online 1 kwietnia 2015 r., a zakończy finałem, który odbędzie się 15 kwietnia 2015 r.  Kazus finałowy w I turze konkursu będzie dotyczył prawa spółek. Z kolei II tura składa się z testu online 27 maja 2015 r. oraz finału 10 czerwca 2015 r. W II turze finałowy kazus obejmie zagadnienia zwi?zane z prawem własności intelektualnej lub prawem nowych technologii.

Aby wzi?ć udział w wybranej turze należy zarejestrować się, wypełniaj?c formularz dostępny na stronie www.lawgames.elsa.org.pl/rejestracja

Na najlepszych czekaj? atrakcyjne nagrody. Oprócz nagrody głównej, czyli możliwości odbycia 3- miesięcznej, płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds, firma ufunduje także drobne upominki dla wszystkich finalistów. Zwycięzcy otrzymaj? ponadto nagrody ksi?żkowe.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem, a zmiana formuły z okazji jubileuszowej edycji Law Games zachęci do starania się o staż młodych prawników, dla których nowe doświadczenia zawodowe stanowi? realn? wartość w czasach ogromnej konkurencji na rynku pracy”  – mówi  Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy kancelarii Wierzbowski Eversheds. „Wśród naszych pracowników s? osoby, które podczas stażu zaskoczyły nas swoj? wiedz?, zapałem i umiejętności? kreatywnego rozwi?zywania trudnych zagadnień, co spowodowało, że zaproponowaliśmy im przedłużenie współpracy. Mam nadzieję, że i tym razem będzie podobnie”– dodaje Krzysztof Wierzbowski.

Więcej szczegółów na: www.lawgames.elsa.org.pl

***

Ogólnopolski Konkurs Law Games  jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarii Wierzbowski Eversheds. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w  2005  roku. Projekt powstał z myśl? o studentach i absolwentach studiów prawniczych, którzy nie maj? wielu okazji do sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce.  Dzięki Konkursowi młodzi adepci prawa maj? okazję rozwi?zać sprawy z zakresu prawa cywilnego, z którymi profesjonalni prawnicy maj? do czynienia w swojej codziennej pracy.   Udział w Law Games jest wyj?tkow? szans? na postawienie pierwszych kroków na ścieżce prawniczej kariery.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!