Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrosty obserwowane w pierwszym półroczu potwierdziły pozytywny trend wyników osiąganych przez Orbis

• Zmiana modelu biznesowego Spółki - koncentracja na portfelu nieruchomości • Bardzo dobre wskaźniki operacyjne w regionie Europy Wschodniej (wzrost wskaźnika RevPAR o 5%) • Wzrost EBITDA do poziomu 218,8 mln zł (wzrost o 19,3%) • Podpisanie 12 nowych umów franczyzy i umów o zarządzanie (prawie 1 600 nowych pokoi) • Aon, już drugi rok z rzędu, uznał spółkę Orbis za „Najlepszego Pracodawcę w Polsce”

„Rok 2019 jest okresem o wyjątkowym znaczeniu dla Orbis S.A. Po przeprowadzeniu kompleksowych analiz Spółka zdecydowała się na podział przedsiębiorstwa na dwie linie biznesowe – tzw. „lekką” i „ciężką”, co jest naturalnym krokiem, obserwowanym w rozwoju międzynarodowych grup hotelarskich. Decyzja ta została podjęta z uwagi na szybki rozwój w strukturze hoteli Orbis tzw. „lekkich aktywów” czyli hoteli dołączanych poprzez zawieranie umów o zarządzanie i franczyzy (które stanowią już niemal 50% całej sieci) oraz na różnice pomiędzy modelem biznesowym Orbis i Accor (naszego strategicznego partnera).   

Dzięki podziałowi na dwie linie biznesowe i zbyciu Accorowi części serwisowej, Orbis będzie w stanie wycenić tę część swojego przedsiębiorstwa, która jest prowadzona w oparciu o model „asset light”
i skupić całą swoją uwagę na podstawowej działalności, tj. na „aktywach ciężkich”, będących w „DNA” Spółki. Po zakończeniu transakcji sprzedaży, Orbis posiadający 73 własne hotele, będzie gotowy rozpocząć okres dalszego rozwoju według nowego modelu działania. Zważywszy, że Accor ogłosił zamiar zbycia wszystkich należących do niego akcji w Spółce Orbis, jesteśmy przekonani, że nasi nowi akcjonariusze będą wspierali wypracowaną strategię rozwoju Spółki. Choć profil działalności naszej Spółki ulega przekształceniu, jej trzy najważniejsze filary pozostają niezmienne: osiągane wyniki (Performance), rozwój sieci hoteli (Portfolio) i nasi pracownicy (People).”–
powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

 

Wyniki pierwszego półrocza 2019 potwierdzają skuteczność strategii Orbisu. Wskaźniki osiągane w całym regionie Europy Wschodniej utrzymywały się na wysokim poziomie. Głównym motorem wzrostu pozostawała średnia cena, która wzrosła w całej Grupie o +4,4%. Skonsolidowane przychody w pierwszym półroczu 2019 r. sięgnęły 666,1 mln zł, co stanowi wzrost o 4,8%. EBITDA Grupy Orbis wyniosła 218,8 mln zł, odnotowując wzrost o 19,3%.

Sieć hoteli Grupy nadal rośnie w szybkim tempie. W pierwszej połowie 2019 roku otwarto 3 nowe obiekty: Bachleda Luxury Hotel Kraków MGallery by Sofitel (64 pokoje); Mercure Sibiu Airport w Rumunii (85 pokoi) - oba działające na podstawie umów franczyzy. Trzecim nowym hotelem jest zarządzany - ibis Tallinn (190 pokoi), którym Spółka weszła na nowy rynek w Estonii. W tym samym czasie Orbis zawarł 12 nowych umów „asset light” obejmujących prawie 1 600 pokoi w hotelach, które zostaną otwarte w latach 2020-2022. Nowe umowy wzmocniły solidne plany dalszego rozwoju Orbisu, które przewidują 49 nowych hoteli (niemal 6 800 pokoi). W pierwszym półroczu 2019 r. rozpoczęła się także budowa nowego hotelu ibis Styles Szczecin (161 pokoi), który przyjmie pierwszych gości w przyszłym roku. W pierwszym półroczu br. Orbis prowadził modernizacje hoteli Mercure Budapest Buda i Mercure Budapest Korona oraz zakończył modernizacje hoteli Sofitel Warsaw Victoria i ibis & Novotel Poznań Center. Łączny koszt nakładów kapitałowych (capex) wyniósł 80,8 mln zł.

„Nasze otoczenie się zmienia, lecz Orbis pozostaje silnym regionalnym liderem i nadal wzmacnia swoje wyniki zarówno operacyjne, jak i finansowe. Po raz kolejny dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi nasze zespoły udowodniły, że stanowią siłę napędową rozwoju grupy Orbis. Z optymizmem spoglądamy w przyszłość i potwierdzamy prognozę naszych wyników opublikowaną w czerwcu.”- podsumował Gilles Clavie.

 

Grupa Hotelowa Orbis

1H 2019

1H 2018

zmiana

 
 

Operacyjne like-for-like

 

 

 

 

Frekwencja w %

71,3%

70,9%

0,4 p.p.

 

Średnia cena za pokój (ARR) bez VAT w zł

265,8

254,5

4,4%

 

Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł

189,5

180,4

5,0%

 

 

Finansowe m PLN

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży like-for-like

666,1

635,4

4,8%

 

EBITDAR

229,3

221,4

3,6%

 

EBITDA operacyjna like-for-like

218,8

183,3

19,3%

 

Zysk przed opodatkowaniem

143,8

233,6

-38,4%

 

 

grupa orbis

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej ponad 135 hoteli. Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek grupy Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, adagio, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor.

 

Kontakt Relacje inwestorskie:
   
Emilia Maraszek Dorota Nowotny

Koordynator ds. Komunikacji                      

Biuro Prasowe

T. +22 829 39 34

emilia.maraszek(@)accor.com

Kierownik ds. Relacji Inwestorskich i Analiz Rynku

T. +22 829 39 24

dorota.nowotny@accor.com

T. +22 829 39 97

katarzyna.nowak@accor.com

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!