Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 0,3% r/r wobec 0,1% w listopadzie, natomiast przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,7% r/r wobec 3,1%. Grudniowe dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw potwierdzają, że rynek pracy w Polsce znajduje się w początkowej fazie ożywienia, charakteryzującej się umiarkowanym wzrostem zatrudnienia w warunkach braku presji płacowej

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pomimo podejmowanych prób legislacyjnych ograniczenia obowiązków administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, gdy chodzi o potrzebę zwiększenia...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!