Analizy i badania

Wzrost światowych cen żywności nabiera tempa

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zwiększył się w maju do 155,8 pkt. wobec 152,5 pkt. w kwietniu (+2,1% m/m). Jednocześnie jest to najsilniejszy miesięczny wzrost światowych cen żywności od marca 2014 r. Wzrost indeksu wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: cukru (+11,7%), mięsa (+2,0%), zbóż (+1,6%) oraz produktów mlecznych (+0,4%).</p>

>

Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku oleju roślinnego (-1,8%). W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuj? ceny cukru, które od pocz?tku roku zwiększyły się o 20,6%. Ich wzrost wynika przede wszystkim z oczekiwanej niższej produkcji cukru trzcinowego wśród jego kluczowych producentów, przy jednoczesnym prognozowanym wzroście popytu ze strony Chin. Na uwagę zasługuje również pierwszy od października ub. r. wzrost cen produktów mlecznych, wskazuj?cy na stabilizację sytuacji na światowym rynku mleka.  

Dane nt. światowych cen żywności w maju stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 8.04.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!