Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wzrost stawek IRS ze względu na podwyższone ryzyko polityczne

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,33 (wzrost o 6pb), 5-letnie do 0,77 (wzrost o 14pb), a 10-letnie do 1,12 (wzrost o 17pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej. Wynikał on w znacznym stopniu z rosnącego ryzyka politycznego związanego z zapowiedzianym przez Polskę i Węgry wetem unijnego budżetu.

Opublikowane dzisiaj rano dane o niemieckiej produkcji przemysłowej są neutralne dla rynku. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą ustalenia szczytu UE. Jeśli na szczycie UE nie zostanie osiągnięty kompromis pomiędzy Polską, Węgrami i pozostałymi krajami członkowskimi, może dojść do wzrostu stawek IRS. Podwyższonej zmienności stawek IRS może sprzyjać zaplanowane na ten tydzień posiedzenie EBC. Uważamy, że publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz indeks ZEW będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!