Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,56 (wzrost o 8pb), 5-letnie do 5,28 (wzrost o 21pb), a 10-letnie do 5,39 (wzrost o 22pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na długim końcu krzywej, co było odzwierciedleniem sytuacji na rynkach bazowych. W kierunku wzrostu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjał jastrzębi wydźwięk opublikowanego w środę Minutes z majowego posiedzenia FOMC, które osłabiło oczekiwania części inwestorów na obniżki stóp procentowych w USA. Uważamy, że zaplanowana na piątek publikacja wstępnych krajowych danych o inflacji może doprowadzić do nieznacznego spadku stawek IRS. Uważamy, że pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla krzywej. 

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!