Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wzrost stawek IRS w obawie przed nasileniem presji inflacyjnej

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,61 (wzrost o 75pb), 5-letnie do 4,95 (wzrost o 75pb), a 10-letnie do 4,60 (wzrost o 66pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wyraźnego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wzrost rentowności na rynkach bazowych wynikał z nasilających się obaw inwestorów o to, że wojna w Ukrainie doprowadzi do istotnego zwiększenia presji inflacyjnej w światowej gospodarce, co wymusi na głównych bankach centralnych większa skalę zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie, ze względu na położenie geograficzne Polski, w ubiegłym tygodniu doszło również do dalszego wzrostu spreadów pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W konsekwencji ukształtował się on na najwyższym poziomie od listopada 2001 r.

W tym tygodniu stawki IRS pozostaną pod wpływem wojny w Ukrainie. Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia stawek IRS będzie również publikacja krajowych danych o inflacji. W przypadku realizacji naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy mogą one przyczynić się do nieznacznego spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Przeciwny wpływ może mieć natomiast publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej. Z kolei zaplanowane na środę posiedzenie FOMC będzie w naszej ocenie sprzyjać podwyższonej zmienności na rynku. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!