Analizy i badania

Wzrost ryzyka politycznego w USA negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1908 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek złoty umacniał się wspierany przez decyzję Moody’s sprzed dwóch tygodni o zmianie perspektywy polskiego ratingu z negatywnej na stabiln? (por. MAKROmapa z 15.05.2017). W środę rano złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych zaczęły tracić na wartości wraz ze wzrostem światowej awersji do ryzyka znajduj?cej odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. W naszej ocenie niższy popyt na ryzykowne aktywa mógł być spowodowany doniesieniami prasowymi o możliwości impeachmentu D. Trumpa w zwi?zku z okolicznościami jego decyzji o zwolnieniu szefa FBI J. Comeya (istniej? podejrzenia, że mogła być to próba tuszowania ewentualnych kontaktów sztabu wyborczego D. Trumpa z Rosj?). Doniesienia te przyczyniły się do znacz?cego wzrostu kursu EURUSD. W pi?tek doszło do korekty i przez cały dzień złoty zyskiwał na wartości. Publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miała ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z majowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że będzie ona oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI dla strefy euro oraz indeks Ifo dla Niemiec), w przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych do konsensusu rynkowego, będ? neutralne dla złotego. Zagregowany wpływ danych z USA (PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na kurs polskiej waluty będzie w naszej ocenie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!