Analizy i badania

Wzrost ryzyka politycznego negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN  wzrósł do 4,1030 (osłabienie  złotego o 1,6%). W poniedziałek  mieliśmy do czynienia z osłabieniem  złotego wraz z innymi walutami  regionu.</p>

>

We wtorek rano miał   miejsce wyraźny spadek kursu   EURPLN (o prawie 4 gr.) po   wypowiedzi greckiego ministra pracy   P. Skourletisa, zgodnie z któr? w   najbliższym czasie grecki rz?d   wypracuje porozumienie dotycz?ce reform. W dalszej części dnia złoty tracił na wartości, a w kierunku   jego deprecjacji oddziaływały lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. W   środę doszło do osłabienia złotego w reakcji na wyraźnie gorsze od konsensusu rynkowego dane nt.   produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w Polsce. W czwartek i w pi?tek deprecjacja polskiej   waluty była kontynuowana mimo słabszych od oczekiwań danych nt. koniunktury (PMI) w   najważniejszych europejskich gospodarkach.  

W pierwszej części tygodnia złoty może tracić na wartości w wyniku wzrostu ryzyka politycznego po   zwycięstwie A. Dudy w wyborach prezydenckich, na które wskazały wyniki sondażu exit poll   przeprowadzonego przez Ipsos (patrz wyżej). W kierunku podwyższonej zmienności złotego mog?   oddziaływać również liczne dane z USA (zamówienia na dobra trwałe, drugi szacunek PKB, sprzedaż   nowych domów, indeks ufności konsumenckiej Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu   Michigan). Finalny szacunek polskiego PKB nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!