Analizy i badania

Wzrost rynku leasingu w 2017 roku zostanie równomiernie wypracowany przez pojazdy i maszyny

<p style="text-align: justify;">2017 rok będzie ósmym z rzędu, w którym rynek leasingu w Polsce wzrośnie. Będzie to dynamika na poziomie 16,5% r/r i w odróżnieniu od 2016 roku zostanie osiągnięta dzięki równomiernym wzrostom w segmencie pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Ponadto, po kilku latach przestoju, branża odnotuje wzrost na rynku nieruchomości.</p>

>

W 2017 roku rozwojowi branży leasingowej w Polsce będzie sprzyjać kilka czynników. Po pierwsze, nie ulegnie zmianie otoczenie prawne, które jest bardzo ważne dla prowadzenia biznesu przez klientów firm leasingowych. Po drugie, wiemy także, że przez najbliższe 2 lata zostan? utrzymane przepisy dotycz?ce odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, co jest oczywiście czynnikiem wspieraj?cym rozwój największego segmentu branży leasingowej, czyli finansowania pojazdów. Po trzecie, w drugiej części roku zostanie rozwi?zany „worek” ze wsparciem unijnym.

W tym roku rynek leasingu będzie rósł w sposób dużo bardziej zrównoważony, niż miało to miejsce w 2016 roku. Oczekujemy nie tylko zbliżonej do roku poprzedniego dynamiki w segmencie pojazdów osobowych i ciężkich, ale także dwucyfrowego wzrostu w segmencie maszyn i urz?dzeń. Dynamika tego rynku będzie wynikała przede wszystkim z wykorzystania środków unijnych jak również z konieczności odnowienia parków maszynowych. Wykorzystanie mocy produkcyjnych na koniec 2016 roku było na poziomie aż 80%, co wskazuje na konieczność odnowienia lub uzupełniania parków maszynowych w tym roku.

Miniony rok był wyj?tkowym rokiem nie tylko dla całej branży, ale także dla EFL, który dotrzymał kroku bardzo dynamicznie rozwijaj?cemu się sektorowi MŚP w Polsce. Po raz pierwszy przekroczyliśmy granicę wartości finansowania w wysokości 5 mld zł, a w ostatnim miesi?cu 2016 roku zrealizowaliśmy sprzedaż na poziomie powyżej 500 mln zł. W całym 2017 roku EFL spodziewa się wzrostu swojego biznesu na poziomie zbliżonym do rynkowego.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 285 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!