Analizy i badania

Wzrost rentowności polskich obligacji po wyborach

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,638 (spadek o 9pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,146 (spadek o 8pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,607 (spadek o 7pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. W czwartek doszło do wzrostu cen polskiego długu w reakcji na gołębie wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu EBC. W pi?tek spadek rentowności polskich obligacji był kontynuowany.

W pierwszej części tego tygodnia oczekujemy wystromienia krzywej dochodowości, co zwi?zane będzie ze zwiększeniem premii za ryzyko po wyraźnym zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych (patrz powyżej). W środę do podwyższonej zmienności cen polskiego długu może doprowadzić publikacja komunikatu po posiedzeniu FOMC. Wpływ licznych danych z USA (pierwszy szacunek PKB w III kw., zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board oraz indeks Uniwersytetu Michigan) oraz wstępnych odczytów inflacji w Polsce na rentowności polskich obligacji będzie naszym zdaniem ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!