Analizy i badania

Wzrost PKB w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnym szacunkiem PKB w strefie euro zwiększył się w III kw. o 0,3% kw/kw wobec wzrostu o 0,4% w II kw.</p>

>

Zmniejszenie kwartalnej dynamiki wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty wynikało z niższego wkładu eksportu netto (-0,3 pp. w III kw. wobec 0,4 pp. w II kw.). W przeciwnym kierunku oddziaływała wyższa kontrybucja zapasów (0,2 pp. w III kw. wobec -0,2 pp. w II kw.) i spożycia ogółem (0,4 pp. wobec 0,2 pp.). Wkład inwestycji nie zmienił się w porównaniu do II kw. Prognozujemy, że kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro nie zmieni się w IV kw. w stosunku do III kw. i wyniesie 0,4%, a w całym 2015 r. PKB zwiększy się o 1,5% wobec wzrostu o 0,9% w 2014 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!