Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wzrost PKB w Chinach w 2023 r. wyraźnie powyżej 5%

Napływające w ostatnim czasie dane z Chin kształtowały się wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych rodząc obawy o trwałość ożywienia gospodarczego w tym kraju. Dynamika eksportu zmniejszyła się do 8,5% r/r w kwietniu wobec 14,8%, a dynamika importu spadła do -7,9% wobec -1,4%, kształtując się odpowiednio powyżej i poniżej oczekiwań rynku (8,0% w przypadku eksportu i 0,0% w przypadku importu). Dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 5,6% r/r w kwietniu wobec 3,9% w marcu, tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było równe 18,4% r/r wobec 10,6%, a inwestycje w aglomeracjach miejskich spowolniły do 4,7% r/r wobec 5,1% w marcu. Wszystkie dynamiki ukształtowały się poniżej oczekiwań rynkowych (odpowiednio 10,9%, 21,0% i 5,5%). Uwzględniając napływ niekorzystnych danych poniżej przedstawiamy nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz gospodarczy dla Chin oraz jego implikacje dla kursu juana.

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że aktywność gospodarcza w I kw. była silnie wspierana przez odejście przez Chiny od polityki „zero COVID”. Nastąpiła wówczas do poprawa nastrojów konsumenckich, a także zwiększenie mobilności gospodarstw domowych, uwolnienie odłożonego popytu oraz zniesienia restrykcji, często blokujących proces produkcyjny. Skalę ożywienia w I kw. najlepiej obrazują lepsze od oczekiwań dane o PKB. Dynamika PKB wyniosła 4,5% r/r w I kw. wobec 2,9% w IV kw. ub. r. kształtując się znacząco powyżej konsensusu rynkowego (4,0%) i naszej prognozy (3,6%). Wspomniany wyżej pozytywny efekt ożywienia po pandemii stopniowo się wyczerpuje, a tym samym wysokie tempo wzrostu aktywności jest trudne do utrzymania. Naszym zdaniem, słabszych kwietniowych danych nie należy interpretować zatem jako załamanie ożywienia, tylko normalizację sytuacji makroekonomicznej w Chinach.

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!