Analizy i badania

Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp w USA negatywny dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1531 (osłabienie złotego o 1,0%).</p>

>

W poniedziałek miało miejsce przejściowe osłabienie złotego, w kierunku którego oddziaływał słabszy od oczekiwań odczyt indeksu PMI w polskim przetwórstwie. We wtorek złoty znów przejściowo tracił na wartości na skutek wzrostu awersji do ryzyka zwi?zanego z negocjacjami nt. pomocy finansowej dla Grecji. W środę, zgodnie z naszymi przewidywaniami sprzed tygodnia, brak postępów w rozmowach w sprawie Grecji doprowadził do znacz?cego wzrostu kursu EURPLN (o ok. 4 gr.). W czwartek deprecjacja złotego była kontynuowana, do czego przyczyniła się informacja, iż Grecja nie spłaci w pi?tek swojego zadłużenia względem MFW, lecz ureguluje je, podobnie jak pozostałe czerwcowe raty, pod koniec miesi?ca. W pi?tek od samego rana złoty znajdował się w trendzie aprecjacyjnym, który jednak został odwrócony po wyraźnie lepszych od konsensusu danych z amerykańskiego rynku pracy.

Oczekujemy, że w tym tygodniu złoty może lekko tracić na wartości, w kierunku czego oddziaływać będ? ubiegłotygodniowe, lepsze od konsensusu dane z amerykańskiego rynku pracy. Zwiększyły one oczekiwania rynku na szybsze rozpoczęcie zacieśniania polityki monetarnej przez FED. Nastroje te będ? dodatkowo wspierane przez prognozowane przez nas dobre odczyty z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W tym tygodniu poznamy również liczne dane z chińskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Uważamy jednak, iż sumaryczny wpływ tych publikacji, podobnie jak odczyty produkcji przemysłowej w strefie euro i Niemczech, będzie neutralny dla kursu polskiej waluty. Istotnym czynnikiem kształtuj?cym kurs złotego pozostan? negocjacje dotycz?ce pomocy finansowej dla Grecji. W przypadku pojawienia się sygnałów świadcz?cych o postępach w rozmowach oczekujemy umocnienia złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!