Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost obrotów Grupy w trzecim kwartale o 15,9%

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W trzecim kwartale 2017 roku obroty Grupy Renault osiągnęły 12,218 miliarda euro.</strong></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong> Sprzedaż Grupy Renault wzrosła o 9,4% do poziomu 866 233 samochodów, przy średnim wzroście rynkowym wynoszącym 3,4%.</strong></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong> W Europie sprzedaż Grupy zwiększyła się o 4,9%, podczas gdy wzrost na rynku wyniósł 1,4%. Sukces Nowego Koleosa, ZOE Z.E. 40 i gamy Dacia pozwolił Grupie na zwiększenie udziałów w rynku o 0,3 punktu do poziomu 9,9%.</strong></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong> Na rynkach pozaeuropejskich Grupa odnotowała wzrost </strong></span><strong>o 13,5%, szczególnie dynamiczny w Ameryce Środkowej </strong><strong>i Południowej (+14,0%) oraz regionie Eurazji (+24,3%).</strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong> Grupa utrzymuje swoje cele na rok bieżący.</strong></span></p>

>

W trzecim kwartale 2017 roku przychody Grupy Renault osi?gnęły 12,218 miliarda euro (+15,9%). Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ, obroty wzrosły o 9,8% do 11,584 miliarda euro (+12,2% bez uwzględnienia różnic kursowych).  

Jest to kolejny kwartał, w którym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży (o 9,4% do poziomu 866 233samochodów), a także swoich udziałów w rynku (+0,2 punktu do poziomu 3,8%).  

W Europie sprzedaż Grupy wzrosła o 4,9% przy średnim wzroście rynkowym 1,4%. Ł?cznie Grupa sprzedała i zarejestrowała w tym kwartale 397 097 samochodów. Udział Grupy w rynku europejskim wyniósł 9,9%, co oznacza wzrost o 0,3 punktu.  

Marka Renault odnotowała wzrost o 2,9%, w szczególności dzięki wprowadzeniu Nowego Koleosa i sukcesowi modelu ZOE Z.E. 40. Clio jest drugim najlepiej sprzedaj?cym się samochodem w Europie, a Captur zajmuje pierwsze miejsce w segmencie crossoverów tej kategorii.  

Marka Renault utrzymała pozycję lidera na rynku samochodów elektrycznych dzięki sprzedaży 7697 samochodów w tym kwartale. Sprzedaż Renault ZOE osi?gnęła poziom 6665 sztuk, co oznacza wzrost o 67%.

Marka Dacia odnotowała w trzecim kwartale 2017 roku wzrost o 10,3% zwi?zany z wynikami sprzedaży Sandero(+12%).

Na rynkach pozaeuropejskich Grupa umocniła swoj? pozycję dzięki sukcesom nowych modeli. Sprzedaż Grupy wzrosła o 13,5% przy średnim wzroście rynkowym na poziomie 5,5%.

W Eurazji wielkość sprzedaży Renault wzrosła o 24,3%, przy ogólnym wzroście na rynku wynosz?cym 15,5%. Udział Grupy w rynku, ł?cznie z mark? Łada, zwiększył się o 1,8 punktu, do 24,6%.  

Na rynku rosyjskim, który jest drugim rynkiem zbytu Grupy pod względem liczby sprzedawanych samochodów, sprzedaż wzrosła o 22,9% (ł?cznie z mark? Łada). Dzięki sukcesowi modeli Łada Vesta, Łada Xray i Renault Kaptur, Grupa osi?gnęła udział 28,2%, co oznacza wzrost o 1,2punktu.  

W Turcji sprzedaż samochodów Grupy wzrosła o 40,6%. Jej udział w rynku zwiększył się o 3,5punktu do 18,8%, dzięki Nowemu Mégane Sedan, który został sprzedany i zarejestrowany w liczbie ponad 8412 sztuk w ci?gu tego kwartału.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 21,1% przy średnim wzroście na rynku na poziomie 4,7%. W Chinach Grupa sprzedała w trzecim kwartale 16  807samochodów, co daje wzrost o 123,6%. Sprzedaż Renault Samsung Motors w Korei Południowej odnotowała spadek o 8,2% ze względu na brak nowych modeli w sytuacji dużej konkurencji na rynku, po okresie silnego wzrostu w 2016 roku zwi?zanego z wprowadzeniem modeli SM6 i QM6.

W regionie Ameryki Środkowej i Południowej sprzedaż wzrosła o 14,0% przy ogólnym wzroście na rynku wynosz?cym 7,1%. Grupa uzyskała udział w rynku w wysokości 7,3%, czyli większy o 0,4punktu. Grupa Renault doskonale wykorzystała ożywienie na rynku brazylijskim, który odnotował wzrost o 14,6%. Jej sprzedaż wzrosła o 24,8%, a udział w rynku osi?gn?ł 8,5% (+0,7 punktu), dzięki dobrym wynikom nowych modeli Captur i Kwid. Wprowadzony w lipcu Kwid sprzedał się już w liczbie 13  600 sztuk.  

Na rynku argentyńskim, który odnotował wzrost o 18,5%, sprzedaż Grupy wzrosła o 7,7% w oczekiwaniu na wprowadzenie modelu Kwid.  

W regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii sprzedaż Grupy spadła o 1,3% pomimo wzrostu na rynku o 4,2%. W Indiach sprzedaż spadła o 20,7% w stosunku do trzeciego kwartału 2016 roku w oczekiwaniu na wprowadzenie modelu Captur, który trafi do sprzedaży na pocz?tku listopada.  

W Iranie utrzymała się tendencja z pierwszego półrocza. Sprzedaż wzrosła o 28,1% dzięki sukcesowi modeli Tondar i Sandero. Udział Grupy w rynku zwiększył się o 0,8punktu do 10,5%.

OBROTY W TRZECIM KWARTALE  W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH DZIAŁALNOŚCI

Obroty sektora samochodowego bez uwzględnienia AwtoWAZ wyniosły 10,974miliarda euro (+9,9%). Ożywienie na rynku rosyjskim, brazylijskim i tureckim oraz utrzymanie dobrego poziomu sprzedaży w Europie przełożyły się na dalsze zwiększenie wielkości sprzedaży (+2,7 punktu).

Poł?czony efekt ceny i mixu przyczynił się do wzrostu o 2,2 punktu. Wzrost sprzedaży pojazdów i podzespołów partnerom odpowiada za przyrost przychodów o 4,8 punktu i odzwierciedla dynamikę sprzedaży samochodów montowanych (zwłaszcza w Europie, wraz ze zwiększeniem wielkości produkcji Nissana Micra) oraz montażu samochodów Grupy w systemie CKDWięcej na temat...1 w Iranie i Chinach. W pozycji „pozostałe” (+2,6 punktu) ujęte s? przede wszystkim dobre wyniki sprzedaży samochodów używanych i części zamiennych. Różnice kursowe zamknęły się strat? w wysokości 2,4punktu ze względu na umocnienie się euro w stosunku do koszyka walut (zwłaszcza peso argentyńskiego, liry tureckiej i wona koreańskiego).

Sektor finansowania sprzedaży (RCI Banque) wygenerował w trzecim kwartale br. przychód 610  milionów euro, o 9,5% więcej w stosunku do 2016 roku. Liczba nowych umów finansowania wzrosła o 14,0%. Średnia wartość portfela zwiększyła się o 18,2% do 40,1 miliarda euro.  

Obroty AwtoWAZ za trzeci kwartał wyniosły 634 miliony euro (spółka nie była objęta konsolidacj? metod? pełn? w 2016 roku).

PERSPEKTYWY NA 2017 ROK

W 2017 roku na światowym rynku powinien nast?pić wzrost na poziomie 2-3% (wg poprzednich przewidywań 1,5 do 2,5%).

Wzrost na rynku europejskim może sięgn?ć ok. 3% (poprzednio 2%). Rynek francuski powinien odnotować 4-procentowy wzrost (poprzednio 2%).  

Poza Europ?, rynek rosyjski może osi?gn?ć wzrost wynosz?cy ok. 10% (poprzednio przewidywano ponad 5%), a rynek brazylijski nawet 8% (poprzednio przewidywano 5%).

Dynamiczny wzrost powinien również utrzymać się w Chinach (ok. 5%) i Indiach (ponad 8%).  

W tej sytuacji Grupa Renault podtrzymuje swoje cele na rok 2017, już po uwzględnieniu konsolidacji AwtoWAZ:

- dalsze zwiększenie obrotów Grupy, niezależnie od wpływu AwtoWAZ (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany)*,

- zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy w euro*,wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.  

* W porównaniu z wynikami za 2016 r. opublikowanymi przez Grupę Renault.  

SKONSOLIDOWANE OBROTY GRUPY RENAULT

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2016 roku blisko 3,5  mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36  zakładów oraz 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie. Aby stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniaj?cych się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i ŁADA), produkcji samochodów elektrycznych i unikatowym aliansie z Nissanem i Mitsubishi. Grupa jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzenie innowacji, a także buduj?cym wizerunek i popularność marki.  

KONTAKT PRASOWY:  

Frédéric Texier
frederic.texier(@)renault.com
+33 6 10 78 49 20  

Céline Furet
celine.furet(@)renault.com
+33 6 17 41 13 41

Więcej na temat...1CKD: Complete Knock Down – montaż pojazdów z pojedynczych elementów

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!