Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost obrotów Grupy Renault w pierwszym kwartale o 11,7%

<p style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 16px;">Obroty Grupy Renault osiągnęły poziom 10,489 miliardów euro, czyli o 11,7% więcej w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten jest głównie efektem ożywienia na rynku europejskim oraz sukcesu naszej gamy samochodów. </strong></p>

>

  • W pierwszym kwartale 2016 r. sprzedaż Grupy Renault na świecie wzrosła o 7,3% do poziomu 692 453 samochodów przy wzroście na rynku wynosz?cym 1,5%.
  • W Europie sprzedaż Grupy wzrosła o 8,9% przy średnim wzroście rynkowym 8,2%, przede wszystkim dzięki sukcesowi nowych modeli marki (Espace, Kadjar, Talisman) oraz dobrej sprzedaży Clio 4 i Captura.
  • Pomimo załamania na rynkach Rosji, Brazylii i Algierii Grupa zwiększyła swoj? sprzedaż na rynkach pozaeuropejskich o 4,7%. Zasadnicz? rolę odegrał tu wzrost sprzedaży o 36,1% w regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii.
  • Bior?c pod uwagę dynamikę sprzedaży w Europie, w pierwszym kwartale Grupa skorygowała swoje przewidywania dotycz?cetego rynku. Przewidywany wzrost ma wynieść min. 5%. Poprzednie założenia przewidywały 2%. Natomiast przewidywany spadek dla Brazylii ma wynieść od 15% do 20%, a nie 6%, jak pierwotnie zakładano.
  • Grupa utrzymuje swoje cele na rok bież?cy.

WYNIKI HANDLOWE – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY W PIERWSZYM KWARTALE 2016

W sytuacji wzrostu światowego rynku samochodowego o 1,5%, sprzedaż Grupy Renault wzrosła o  7,3% do poziomu 692 453 pojazdów. Udział Grupy w rynku wyniósł 3,1%, co daje wzrost o 0,2 punktu.

Renault umiejętnie wykorzystuje dynamikę rynku europejskiego. Sprzedaż samochodów Grupy wzrosła o 8,9% przy średnim wzroście rynkowym 8,2%. Obecnie udział Grupy w rynku wynosi 9,8%. Dzięki sukcesom Clio 4 (drugi najlepiej sprzedaj?cy się samochód w Europie), Captura, Kadjara, Espace i Talismana marka Renault odnotowała wzrost o 9,9%. Niedługo powinna również odczuć efekty wprowadzenia na rynek Nowego Mégane, które miało miejsce w pierwszym kwartale. Wzrost sprzedaży Dacii wyniósł 5,7%, głównie dzięki świetnym wynikom Sandero.

We Francji sprzedaż Grupy wzrosła w ci?gu pierwszego kwartału o 8,6%, do poziomu 163 104 samochodów. Jej udział w rynku utrzymuje się na stabilnym poziomie 26,5%. Grupa uplasowała aż 4  swoje modele w pierwszej dziesi?tce najlepiej sprzedaj?cych się samochodów osobowych na rynku, w tym Clio 4 w ścisłej czołówce.Po raz pierwszy od pięciu lat marka Renault przekroczyła próg 100 tys. sprzedanych samochodów w pierwszym kwartale. Sprzedaż samochodów osobowych Dacii wzrosła o  16,8%.

Poza Europ?, pomimo trwaj?cego kryzysu w Rosji i Brazylii, Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o  4,7%, głównie dzięki doskonałym wynikom regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii.

W regionie tym sprzedaż Grupy wzrosła o 36,1%, co zapewniło jej udział w rynku w wysokości 4,6% (+1,5 pkt.)

W Iranie, dzięki stopniowemu otwarciu tego rynku, sprzedaż Grupy skoczyła o blisko 600%. Jest to głównie efekt sukcesu Logana i Sandero. Udział Grupy w rynku wzrósł o 3,6 punktu do poziomu 4,2%.

W Indiach, które odnotowały 3,3% wzrostu na rynku, sprzedaż Renault wzrosła o prawie 200% dzięki sukcesowi modelu Kwid. Od momentu jego wprowadzenia na rynek Grupa zebrała ponad 120 tys. zamówień. W pierwszym kwartale klientom wydano blisko 23 tys. sztuk tego modelu.

W krajach Maghrebu, pomimo coraz większego udziału w rynku, sprzedaż spadła o 25,5% ze względu na załamanie się rynku algierskiego (-54,4%). W zwi?zku z wprowadzeniem w tym kraju nowych przepisów ograniczaj?cych import marka Renault uzyskała 31,9% udziału w rynku. Przyczynił się do tego sukces produkowanego lokalnie modelu Symbol.

W regionie Ameryki Środkowej i Południowej sprzedaż Grupy w Brazylii spadła podobnie jak cały rynek (-28,3%). W Argentynie Grupa sprzedała o 1,6% więcej samochodów, przy średnim wzroście rynkowym 3,3%.

W Eurazji udział Grupy w rynku wyniósł 11,9%, co daje wzrost o 1,3 punktu. Wzrost w większości krajów tego regionu pozwolił skompensować załamanie rynku w Rosji. Udział Grupy w rynku rosyjskim wzrósł o 0,2 pkt do poziomu 7,3%. Renault kontynuuje tu ofensywę produktow? wraz z  zaprezentowanym w marcu br. modelem Kaptur.  

W regionie Azji-Pacyfiku ważnym wydarzeniem w pierwszym kwartale było rozpoczęcie działalności  w Chinach i premiera Renault Kadjar produkowanego w zakładzie w Wuhan. W Korei Południowej, która jest największym rynkiem zbytu marki w tym regionie, Renault Samsung Motors zebrał 20  tys. zamówień na nowy model SM6 wprowadzony w połowie marca.

OBROTY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2016 R. DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI

W pierwszym kwartale 2016 r. obroty Grupy wyniosły 10,489 miliardów euro, co stanowi wzrost o  11,7% w porównaniu do tego samego okresu 2015 r. (+16,3% bez uwzględnienia różnic kursowych).

Obroty sektora samochodowego wyniosły 9,942 miliardy euro (+12,6%) dzięki zwiększeniu zafakturowanej sprzedaży (+10,2 pkt.) i sprzedaży dla partnerów (+2,7 pkt.) Również mix cenowy i  geograficzny miał dodatni wpływ (+ 2,8 pkt.). Korzystny efekt cenowy przełożył się na wzrost o 2,7 pkt. Był on zwi?zany głównie z podwyżkami cen na rynkach wschodz?cych w celu skompensowania spadku wartości walut (zwłaszcza w Rosji i Ameryce Południowej). Wzrost wartości euro w porównaniu do innych walut (peso argentyńskie i kolumbijskie, real brazylijski, rubel rosyjski itd.) wywołał pozytywny efekt (4,5 pkt).

Obroty sektora finansowania sprzedaży (RCI Banque) wyniosły 547 milionów euro, co daje spadek o  2,1% w stosunku do roku 2015. Wzrosła natomiast liczba nowych umów finansowania (+10,2%). Średnia wartość portfela wyniosła 31,1 miliarda euro, co oznacza wzrost o 12,8%.

PESPEKTYWY 2016

W 2016 r. popyt na samochody powinien wci?ż utrzymywać tendencję wzrostow? (+2%). Rynek europejski, który w pierwszym kwartale wykazał większ? dynamikę niż zakładano, powinien odnotować większy wzrost niż przewidywano – o 5% (w porównaniu do przewidywanych 2%). Większy będzie natomiast spadek na rynku brazylijskim (-15% do -20% zamiast uprzednio zakładanych -6%).

W tej sytuacji Renault planuje (przy przyjęciu tych samych zasad rachunkowych):

  • zwiększenie obrotów Grupy (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany),
  • zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy,
  • wygenerowanie dodatniego freecashflow operacyjnego w sektorze samochodowym.

Skonsolidowane obroty Grupy Renault

KONTAKT:  

Renault Presse + 33 1 76 84 63 36

renault.media(@)renault.com  

Strony internetowe: www.media.renault.comwww.groupe.renault.com

B?dź z nami: @Renault_live

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!