Analizy i badania

Wzrost koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym

<p style="text-align: justify;">Po czterech miesiącach spadku wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w czerwcu do 54,3 pkt. wobec 52,4 pkt. w maju, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (52,9 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,1 pkt.). Wyniki badań koniunktury wskazują zatem umiarkowanie wysokie tempo wzrostu aktywności gospodarczej w przetwórstwie w czerwcu br.</p>

>

W strukturze czerwcowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla bież?cej produkcji, która zwiększyła się z 54,0 pkt. w maju do 57,2 pkt. w czerwcu, kształtuj?c się tym samym na poziomie najwyższym od   stycznia br. W poł?czeniu z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych pomiędzy majem a czerwcem stanowi to wsparcie dla naszej prognozy istotnego zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu do 6,0% r/r wobec 2,8% w maju.

Badanie PMI wskazuje, że w czerwcu tempo wzrostu zamówień ogółem w polskim przetwórstwie wzrosło po raz pierwszy od pocz?tku roku i było najwyższe od trzech miesięcy. W poł?czeniu z dobrymi nastrojami w niemieckim przetwórstwie - w czerwcu w tym sektorze odnotowano siódmy z rzędu wzrost nowych zamówień – sygnalizuje to trwałość ożywienia koniunktury w polskim przemyśle przetwórczym.

Przeciętna wartość wskaźnika PMI w II kw. ukształtowała się na poziomie 53,6 pkt. wobec 55,0 pkt. w I kw. Bior?c pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w kwietniu i maju, podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? tempo wzrostu gospodarczego w II kw. zwiększy się do 3,7% r/r wobec 3,6% w I kw.

Dzisiejszy wyraźnie lepszy od konsensusu odczyt indeksu PMI w polskim przetwórstwie jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla kursu złotego i negatywny dla rynku długu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!