Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wzrost inwestycji pozytywnie zaskoczył

Dynamika inwestycji zwiększyła się do 5,5% r/r w I kw. z 5,4% w IV kw. i ukształtowała się znacząco powyżej naszych oczekiwań (2,0%). Pozytywna niespodzianka wynikała najprawdopodobniej z mniejszego od naszych wcześniejszych oczekiwań osłabienia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi GUS wzrost nakładów brutto na środki trwałe w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników spowolnił tylko nieznacznie do 7,2% r/r w I kw. wobec 7,6% w IV kw. Pomimo przyspieszenia wzrostu inwestycji ogółem pomiędzy IV i I kw., z uwagi na jednoczesny spadek ich wagi w PKB, ich wkład do dynamiki PKB obniżył się o 0,6 pkt. proc.

Do spadku dynamiki PKB w I kw. w porównaniu z IV kw. ub. r. przyczynił się również niższy o 0,5 pkt. proc. wkład wzrostu konsumpcji. Spadek konsumpcji w ujęciu rocznym pogłębił się do -2,0% r/r w I kw. z -1,1% w IV kw. Był to efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych wywołanych napływem uchodźców z Ukrainy, znajdujący odzwierciedlenie w odnotowanym w I kw. br. znaczącym spadku sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym. Czynnikiem ograniczającym spadek konsumpcji był natomiast wysoki popyt gospodarstw domowych na usługi.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!