Analizy i badania

Wzrost indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w czerwcu do 54,3 pkt. wobec 52,4 pkt. w maju, co było jego pierwszym wzrostem po czterech miesiącach spadku.</p>

>

W strukturze czerwcowego indeksu PMI na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla bież?cej produkcji, która zwiększyła się z 54,0 pkt. w maju do 57,2 pkt. w czerwcu, kształtuj?c się tym samym na poziomie najwyższym od stycznia br. (por. MAKROpuls z 1.07.2015). Przeciętna wartość wskaźnika PMI w II kw. ukształtowała się na poziomie 53,6 pkt. wobec 55,0 pkt. w I kw. Bior?c pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w kwietniu i maju, podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? tempo wzrostu gospodarczego w II kw. zwiększy się do 3,7% r/r wobec 3,6% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!