Analizy i badania

Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej dzięki wyższej sprzedaży samochodów

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie o 6,6% r/r wobec wzrostu o 3,7% w październiku, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (4,5%) i konsensusu rynkowego (4,8%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w listopadzie o 7,4% r/r wobec wzrostu o 4,6% w październiku. W kierunku przyspieszenia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim wyższe dynamiki sprzedaży w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (7,3% r/r w listopadzie wobec -2,5% w październiku), "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (7,5% r/r wobec 0,9%) oraz pozostałe (-0,6% r/r wobec -8,6%). Dane o sprzedaży samochodów wskazuj?, że odnotowany w październiku jej spadek miał charakter przejściowy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!