Podsumowanie wydarzeń

Wyzwania klimatyczne i zrównoważony rozwój były tematami dyskusji podczas spotkania z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim

<p style="text-align: justify;">W środę 3 czerwca w hotelu Novotel Warszawa Centrum odbyło się śniadanie z Ministrem Środowiska, Maciejem Grabowskim. Około 20 przedstawicieli firm stowarzyszonych w CCIFP uczestniczyło w spotkaniu.</p>

>

Minister Grabowski przedstawił przybyłym na spotkanie inwestorom kulisy przygotowań Polski do szczytu klimatycznego COP 21, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 11 grudnia w Paryżu. Podkreślał, iż   decyzje podejmowane w zakresie zmian klimatycznych powinny zachęcać firmy do relokacji przemysłu z powrotem do Europy a nie skłaniać je do poszukiwania tańszych rynków.

Na spotkaniu poruszono również kwestię ewentualnej zwyżki ceny za pozwolenie na emisję dwutlenku węgla, a także ustalenia ceny minimalnej. Według Ministra Grabowskiego jest to błędny kierunek, gdyż częste zmiany zasad utrudniaj? podejmowanie długofalowych decyzji inwestycyjnych. Uważa bowiem, ze firmy produkcyjne objęte s? szeregiem dyrektyw, regulacji z wielu obszarów, które sprawiaj?, że sam proces inwestycyjny staje się droższy.

Minister zaznaczył również, że dla Polski realizacja polityki klimatycznej oznacza zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Polska promuje działania maj?ce na celu dekarbonizację kraju. Jednym z takich programów jest realizowany z sukcesem przez NFISiGW program PROSUMENT. Jest to specjalny program skierowany do klienta indywidualnego, który polega na subwencjonowaniu produktów pozyskanych z odnawialnych źródeł energii. W najbliższym czasie MŚ  planuje również uruchomić program RYŚ dedykowany klientom ostatecznym, który gwarantuje dotacje na rzecz działań termomodernizacyjnych. W ramach MŚ prowadzone s? również projekty zwi?zane z fotowoltaik?, programami ciepła itp.

W tym roku Ministerstwo Środowiska skupia się na działaniach edukacyjnych w obszarze ochrony powietrza. Minister zwrócił uwagę na fakt, iż za zanieczyszczenie powietrza zaledwie w 6% odpowiada transport, natomiast 86% generowane jest poprzez ogrzewanie domów. Kwestię standardów zwi?zanych z ochron? powietrza podejmowane s? przez samorz?dy na poziomie lokalnym. Natomiast, w celu wskazania kluczowych działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zachęcenia samorz?dów i całego społeczeństwa do współpracy w tym obszarze, Ministerstwo Środowiska przygotowało Krajowy Programy Ochrony Powietrza.

Podczas spotkania poruszono również temat wsparcia dla kogeneracji. Obecna ustawa obowi?zuje do 2018 r. Minister Grabowski przekazał, że na ten moment nie tocz? się żadne prace zwi?zane z przygotowywaniem założeń pod now? ustawę. Wskazał jednakże, że MŚ popiera kogenerację i wszelkie działania podejmowane na rzecz jej rozpowszechnienia. Z rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej wynika, że UE również popiera ten kierunek.

Na koniec Minister Środowiska podsumował ostatnie działania MŚ. Zwrócił uwagę na now?, pieczołowicie przygotowan? perspektywę finansow?, a także podkreślił, iż poprzednia została sprawnie rozliczona. Potwierdził, że przez ostatnie półtora roku wiele dyrektyw unijnych zostało z sukcesem przygotowanych i wdrożonych. System gospodarki odpadami komunalnymi jest dobrze poukładany i powinien już niedługo funkcjonować bez żadnych zakłóceń. Powiedział również, że dwa największe wyzwania dla MŚ do końca tej kadencji to regulacje zwi?zane z zatwierdzeniem nowego prawa wodnego oraz kontrowersje zwi?zane z projektem prawa łowieckiego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!