Analizy i badania

Wyższa zmienność EURPLN z uwagi na posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2053 (osłabienie złotego o 0,8%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był silny odpływ kapitału z Europy do USA. Doprowadził on do deprecjacji euro względem dolara, a także osłabienia złotego i innych walut regionu względem euro i dolara. Wskazuje to, że czynnik cykliczny (różnica stóp procentowych pomiędzy USA i stref? euro) zaczyna oddziaływać na kurs z większ? sił? niż czynniki fundamentalne (deficyt w bilansie płatniczym USA i nadwyżka w bilansie płatniczym strefy euro). Tym samym, z uwagi na jednoczesny wzrost kursu EURPLN i spadek kursu EURUSD, złoty w ubiegłym tygodniu najsilniej tracił na wartości względem dolara (osłabienie złotego o 2,1%).

W tym tygodniu oczekujemy niskich obrotów na rynku walutowym z uwagi na weekend majowy. W kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego może oddziaływać zaplanowane na środę posiedzenie FED. Dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem oraz ISM w przetwórstwie), strefy euro (wstępne szacunki PKB w I kw. i inflacji), Chin (indeks Caixin PMI dla przetwórstwa) oraz dane o wstępnej inflacji w Polsce będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Do lekkiego osłabienia złotego może przyczynić się natomiast publikacja wyników badania koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!