Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wyższa dynamika cen paliw ze względu na rosnące ceny ropy naftowej

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (-4,5% r/r w marcu wobec -6,4% w lutym), czemu sprzyja utrzymujący się od początku br. wzrost światowych cen ropy naftowej. Ewentualna dalsza eskalacja napięć na linii Iran-Izrael może oddziaływać w kierunku dalszego zwiększenia cen. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen nośników energii (-2,5% r/r w marcu wobec -3,0% w lutym).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!