Wywiad z Maurice Delbar, autorem książki „Labirynt Zaufania w Firmie”

<p style="text-align: justify;">Maurice Delbar jest Belgiem mieszkającym w Polsce od ponad 20 lat. W roku 1997 utworzył jedną z pierwszych polskich agencji pracy tymczasowej, którą zarządzał przez kilkanaście lat. Współtworzył polską federacje skupiającą polskie agencje pracy i przez 4 lata był w zarządzie Eurociett (Europejska Konfederacja Agencji Pracy). Od 5 lat, jego firma MD S.O.S. zajmuje się zarządzaniem procesami współpracy między dużymi firmami i agencjami pracy.</p>

>

- Czemu zdecydował się Pan na napisanie ksi?żki – poradnika na temat relacji w biznesie?

Maurice Delbar: Podczas mojej kilkunastoletniej kariery jako dyrektora zarz?dzaj?cego międzynarodowej agencji pracy, często widziałem jaki negatywny wpływ na sukcesy firm ma brak zainteresowania czynnikiem zaufania. Owszem, wszyscy wiedz? i się zgadzaj?, że bez zaufania nie da się pracować z ludźmi, że bez niego nie da się nawet podpisać jakiejkolwiek umowy, ale mimo to, a może właśnie dlatego, że idea zaufania jest tak oczywista, jest ona traktowana na ogół całkowicie karykaturalnie. Menedżerom wydaje się, że wystarczy to słowo wymawiać, by pokazać firmę z ludzkiej strony i wzbudzać u pracowników altruistyczn? motywację. Tymczasem, jeśli zaufanie ma być czymś więcej niż oportunistycznym narzędziem zarz?dzania, to musi ono grać centraln? rolę w budowaniu kultury firmy. Nie wystarczy o nim mówić, ale trzeba jeszcze nad nim systematycznie pracować.  

- Osi? ksi?żki s? relacje oparte na zaufaniu. Czemu to właśnie zaufanie jest według Pana najważniejsze w nowoczesnym zarz?dzaniu firm??

Zaufanie nie jest najważniejszym celem w zarz?dzaniu, najważniejszym jest zysk. Natomiast zaufanie powinno być centralnym elementem doprowadzaj?cym do sukcesu firmy. Warto zaznaczyć, że przez pojęcie „zaufanie”, nie chodzi mi tu tylko o coś, dzięki czemu miło się przebywa z ludźmi, itd., ale przede wszystkim o zaufanie wobec firmy, w której się pracuje i wobec siebie i własnych możliwości. Chodzi wiec o zaufanie, które pozwala pracownikowi się skupiać nad prac?, nad celami, zamiast się zastanawiać nad tym jaki los go czeka lub czeka firmę.

- Jakie s? kluczowe wnioski płyn?ce z Pana ksi?żki?

Wniosków jest bardzo wiele, z tym, że nie sposób ich uporz?dkować według listy, czy katalogu. Wszystkie s? powi?zane ze sob?, wynikaj? z danego kontekstu, z danej perspektywy. Zagadnienie zaufania w kontekście firmy ma wiele aspektów, wiele obliczy, stanowi istny labirynt, w którym menedżer musi umieć się poruszać. Natomiast warunkiem nadrzędnym, aby móc budować kulturę firmy wokół zaufania, to systematyczna praca, któr? trzeba w to włożyć. Do zaufania nie można podchodzić na skróty. Bez systematycznej pracy nad nim, pozostan? tylko puste hasła, które tylko przypadkowo i chwilowo mog? zadziałać.

- Czy zaufanie wystarczy, by osi?gn?ć sukces w biznesie?

Nie, ponieważ o sukcesie w biznesie decyduje ostatecznie trafna strategia i żelazne nerwy, by j? zrealizować. Natomiast prawdziwa kultura zaufania, dzięki transparentnej i wzajemnej komunikacji, może pomóc lepiej definiować cele i strategie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!