Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Wystawa Klimatyczna Auchan

<p style="text-align: justify;"><strong>Od 13 listopada we wszystkich sklepach Auchan można oglądać Wystawę Klimatyczną, poświęconą problemowi globalnego ocieplenia. Jest to edukacyjny projekt adresowany do dzieci w wieku 7-11 lat, wyjaśniający co to jest globalne ocieplenie i wskazujący jak można mu przeciwdziałać poprzez proste, codzienne działania.  </strong></p>

>

W grudniu 2015 br. roku przedstawiciele wszystkich krajów świata spotkaj? się na 21. Konferencji Klimatycznej ONZ w Paryżu.   Efektywność energetyczna jest priorytetem Grupy Auchan. Auchan pracuje nad minimalizowaniem swojego wpływu środowiskowego, szkol?c pracowników w zakresie oszczędności energii, segregowania odpadów, niemarnowania żywności oraz uczulaj?c klientów na te zagadnienia. Jako członek Global Compact, i w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, firma angażuje się w odpowiedzialnie społeczne projekty. Jednym z nich, jest Wystawa Klimatyczna, stanowi?ca część projektu edukacyjnego Auchan na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Ide? Wystawy Klimatycznej Auchan jest uwrażliwienie społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieci, na środowiskowe wyzwania i wskazanie w jaki sposób każdy z nas może przeciwdziałać globalnemu ociepleniu poprzez zwykłe codzienne decyzje i działania. Auchan przygotował dodatkowo specjalny materiał dydaktyczny o globalnym ociepleniu dla szkół, bior?cych udział w Wystawie,na podstawie którego dzieci mog? utrwalić poznane na wystawie zagadnienia podczas zajęć szkolnych.

Auchan zaprasza do odwiedzenia Wystawy przede wszystkim dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, które znajduj? się w s?siedztwie Auchan, klientów a także lokalne media. Wystawę można ogl?dać we wszystkich sklepach pod szyldem Auchan w całej Polsce do   02.12.2015. W kolejnych odsłonach projektu firma planuje stworzyć zakładkę na stronie www Auchan Polska z informacjami na temat globalnego ocieplenia i przeciwdziałania mu, a także z możliwości? pobrania materiału dydaktycznego oraz uruchomienie szkolenia e-learningowego dla pracowników Auchan Polska o tej tematyce.

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ -UN Global Compact w Polsce.

Inga Szaniawska   Dział Komunikacji Auchan Polska

***

Auchan Grupa działa na świecie od ponad 50. lat, w Polsce od 1996 roku, od otwarcia sklepu w Piasecznie. Auchan jest firm? prywatn?, nienotowan? na Giełdzie. Kapitał firmy należy w 88% do Stowarzyszenia Rodziny Mulliez,   a w 12 % do pracowników, w ramach akcjonariatu pracowniczego. Od listopada br. Grupa Auchan zmieniła nazwę na Auchan Holding.  


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!