Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wystąpienie szefa FED przed Kongresem w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,43 (wzrost o 1pb), 5-letnie do 0,99 (wzrost o 8pb), a 10-letnie do 1,54 (wzrost o 10pb). W ubiegłym tygodniu doszło do lekkiego wzrostu stawek IRS, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej, w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku wzrostu rentowności obligacji na rynkach bazowych oddziałują rosnące oczekiwania inwestorów na stopniowe wygasanie pandemii wraz z rosnąca liczbą osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W zeszłym tygodniu NBP przeprowadził transakcję typu outright buy, w której skupił obligacje skarbu państwa o wartości 1,1 mld PLN. Tym samym wartość skupionych do tej pory przez NBP obligacji wynosi 109,7 mld PLN. W czwartek odbyły się aukcje długu (podstawowa i uzupełniająca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 4-, 8-, i 9-letnich terminach zapadalności o wartości 5,9 mld PLN przy popycie równym 8,2 mld PLN. Zarówno bezpośredni skup obligacji przez NBP, jak również aukcja Ministerstwa Finansów nie miały istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie wystąpienie prezesa FED J. Powella przed Kongresem, które może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. W najbliższych dniach w kierunku spadku stawek IRS mogą oddziaływać dane wskazujące na pogarszanie się sytuacji epidemicznej w Polsce (por. COVID-19 Dashboard). Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), Niemiec (indeks Ifo) oraz Polski (finalny szacunek PKB) będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!