Analizy i badania

Wystąpienie Powella w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 1,75 (spadek o 1pb), 5-letnie do 1,96 (spadek o 4pb), a 10-letnie 2,28 (spadek o 6pb).

 

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla stawek IRS była środowa wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego, w której wyraził pogl?d, że obecny poziom stóp procentowych pozwala nadal na ich ewentualn? obniżkę (patrz powyżej). Gołębi wydźwięk wypowiedzi A. Glapińskiego doprowadził w środę do spadku stawek IRS na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W czwartek doszło do korekty stawek IRS wspieranej przez aukcję zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje za 9,3 mld PLN i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9-, i 10-letnich terminach zapadalności za 9,5 mld PLN, przy popycie równym 11,6 mld PLN.

W tym tygodniu w centrum uwagi będzie wyst?pienie szefa FED J. Powella przed Kongresem, które może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Ogłoszony w weekend przez rz?d pakiet fiskalny może się przyczynić do zwiększenia rentowności polskich obligacji, zarówno na krótkim, jak i na długim końcu krzywej dochodowości. Uważamy, że publikacje danych z kraju (indeks PMI dla przetwórstwa, finalny szacunek PKB w IV kw.), strefy euro (wstępna inflacja), Chin (indeks PMI dla przetwórstwa) oraz USA (drugi szacunek PKB w IV kw., liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeks Conference Board i finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będ? neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!