Analizy i badania

Wystąpienie J. Yellen może umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,3863 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złotego charakteryzował się podwyższon? zmienności?. Mimo bogatego kalendarza makroekonomicznego kurs polskiej waluty kształtowany był głównie przez nastroje inwestorów zwi?zane z perspektywami polityki monetarnej w USA. Spadek oczekiwań rynku na szybk? normalizację polityki monetarnej w USA, znajduj?cy odzwierciedlenie w spadku rentowności amerykańskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości oddziaływał w kierunku umocnienia złotego i innych walut rynków wschodz?cych. Było ono szczególnie wyraźne w pi?tek, po publikacji wyraźnie niższych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy oraz indeksu ISM poza przetwórstwem.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie dzisiejsze wyst?pienie szefowej FED J. Yellen. Uważamy, że będzie ono kluczowe z punktu widzenia oceny prawdopodobieństw podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Z uwagi na pi?tkowe słabe dane z amerykańskiej gospodarki (patrz powyżej) oczekujemy, że wyst?pienie J. Yellen będzie miało gołębi wydźwięk, co będzie oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, a także dane nt. chińskiego bilansu handlowego nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku. Uważamy, że neutralne dla złotego będzie również posiedzenie RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!