Analizy i badania

Wystąpienia nowego szefa FED mogą podwyższyć zmienność kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósłdo 4,1695(osłabieniezłotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek złoty kontynuował aprecjację sprzed dwóch tygodni. Na rynku utrzymywała się niższa płynność z uwagi na święto w USA. Od wtorku do środy złoty tracił na wartości w oczekiwaniu na Minutesze   styczniowego posiedzenia FOMC. Wtorkowe wyraźnie lepsze krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także słabsze od konsensusu rynkowego wyniki badań koniunktury w strefie euro miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Opublikowane w środę wieczorem MinutesFOMC zostało odebrane przez rynek jako jastrzębie,co w   czwartek sprzyjało dalszemu osłabieniu złotego. W pi?tek doszło do nieznacznej korekty.

Ubiegłym tygodniu złoty najsilniej tracił względem dolara (o 1,1%), co   wynikało z osłabienia euro względem dolara, przy jednoczesnej deprecjacji złotego wobec euro. Dolar umacniał się względem euro wraz ze wzrostem oczekiwań części inwestorów na dalsz? normalizację polityki monetarnej w USA. Zostały one dodatkowo wzmocnione przez jastrzębi wydźwięk opublikowanego w ubiegłym tygodniu Minutesze styczniowego posiedzenia FOMC (patrz powyżej).W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? zaplanowane na środę i czwartek wyst?pienia nowego szefa FEDJ.   Powella   przed   Kongresem. Naszym   zdaniem mog? one oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty.

Uważamy, że przewidziana na czwartek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa będzie miała ograniczony wpływ na rynek.Neutralne dla złotego będ? naszym zdaniem również liczne dane z USA (drugi szacunek PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będ? miały naszym zdaniem również wstępne dane nt. inflacji w strefie euro oraz wyniki badań koniunktury w chińskim przetwórstwie (Caixin PMI oraz CFLP PMI).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!