Analizy i badania

Wystąpienia J. Yellen oraz M. Draghiego neutralne dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2697 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W pierwszej części tygodnia krajowy rynek walutowy charakteryzował się nisk? płynności? z uwagi na długi weekend. Sprzyjała ona relatywnie wysokiej zmienności kursu EURPLN oraz jego utrzymywaniu się na poziomach zbliżonych do pi?tkowego zamknięcia, mimo silnego spadku awersji do ryzyka zwi?zanego ze zmniejszeniem napięcia na linii USA – Korea Północna. Wyższy apetyt na ryzyko znalazł odzwierciedlenie w umocnieniu złotego względem euro dopiero w środę, dzięki czemu złoty odrobił znaczn? część strat sprzed dwóch tygodni. W czwartek rano umocnienie złotego było kontynuowane, wspierane dodatkowo przez gołębi wydźwięk opublikowanego w środę wieczorem Minutes z lipcowego posiedzenia FED. W czwartek po południu złoty zacz?ł jednak tracić na wartości wraz ze zwiększeniem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. Mniejszy apetyt na ryzykowne aktywa wynikał z rosn?cych obaw inwestorów, czy administracja D. Trumpa jest w stanie wprowadzić obietnice wyborcze, w tym zapowiedzi dotycz?ce obniżenia podatków. Znalazło to odzwierciedlenie w najsilniejszym dziennym spadku indeksu S&P500 od 3 miesięcy. W pi?tek deprecjacja złotego była kontynuowana, a krajowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na rynek.

Choć w całym tygodniu złoty umocnił się nieznacznie względem euro, doszło do jego deprecjacji względem dolara. Było to efektem osłabienia euro względem dolara. Deprecjacji euro względem dolara sprzyjały publikacje relatywnie dobrych danych z amerykańskiej gospodarki, w tym wyraźnie wyższych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej w USA. Negatywna dla kursu euro względem dolara była także publikacja Minutes z lipcowego posiedzenia EBC, w którym znalazł się zapis, zgodnie z którym Rada Prezesów obawia się ryzyka nadmiernej aprecjacji euro w przyszłości.

Zaplanowane na pi?tek wyst?pienia szefowej FED J. Yellen oraz prezesa EBC M. Draghiego podczas sympozjum w Jackson Hole będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty. W naszej ocenie ograniczony wpływ na złotego będ? miały także liczne dane z USA (sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz zamówienia na dobra trwałego użytku), a także wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!