Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wysoka zmienność kursu EURUSD po danych z amerykańskiego rynku pracy

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5666 (umocnienie złotego o 1,3%). W pierwszej części tygodnia złoty tracił na wartości w oczekiwaniu na posiedzenie RPP. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25pb doprowadziła do umocnienia złotego, ponieważ część inwestorów oczekiwała większej skali łagodzenia polityki pieniężnej. W piątek doszło do dalszego spadku kursu EURPLN w ślad za umocnieniem euro względem dolara po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Warto wyjaśnić, że bezpośrednio po publikacji danych doszło do silnego spadku kursu EURUSD, ponieważ zwiększyły się oczekiwania inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych w USA. Niemniej po chwili doszło do osłabienia dolara, po tym jak inwestorzy zaczęli realizować zyski, a na rynku zaczęły dominować obawy o to, że piątkowe wyraźnie wyższe od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy ostatecznie nie wpłyną na nastawienie Fed w polityce pieniężnej. Argumentem podnoszonym na rzecz takiego scenariusza jest obserwowany w ostatnich miesiącach silny wzrost kosztów obsługi amerykańskiego długu. Dalsze podwyżki stóp procentowych doprowadziłyby do kontynuacji tego trendu, co miałoby negatywny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w USA.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będą zaplanowane na niedzielę wybory parlamentarne w Polsce. Z uwagi na wysoką niepewność dotyczącą ich wyników możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego. Jednocześnie wpływ wyników wyborów na kurs polskiej waluty zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. W naszej ocenie zaplanowane na ten tydzień publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu złotego.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!