Analizy i badania

Wyrok TSUE w sprawie stawki VAT dla wyrobów medycznych zawierających cystynę i cysteinę

<p style="text-align: justify;">W dniu 4 czerwca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem C-678/13 zakończył spór między Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską odnoszący się do stosowania obniżonej stawki VAT dla dostaw niektórych wyrobów medycznych. Trybunał orzekł, iż Polska częściowo naruszyła dyrektywę unijną m. in. poprzez stosowanie stawki 8% dla dostawy cystyny i cysteiny.</p>

>

Zdaniem Komisji Europejskiej obniżona stawka VAT może być zastosowana wobec tych substancji, o ile s? one sprzedawane konsumentom jako produkt gotowy. Cystyna oraz cysteina stosowana jako składnik innych produktów b?dź preparatów powinna zostać objęta stawk? podstawow?.

Argumentacja Polski co do przedstawionego zarzutu polegała na bronieniu pogl?du, iż cystyna i cysteina oraz ich pochodne mog? stanowić gotowy produkt farmaceutyczny. W zwi?zku z tym mog? być wprowadzane do obrotu jako autonomiczne produkty.

Ostatecznie Trybunał przyznał rację Komisji. Stosowana obecnie stawka obniżona dla cystyny oraz cysteiny będ?cych składnikiem innych produktów jest niezgodne z prawem unijnym. Zdaniem Trybunału obecne brzmienie przepisów zezwala na stosowanie stawki obniżonej do dostaw substancji przeznaczonych do użytku jako produkty pośrednie.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymusza na Polsce konieczność zmiany przepisów zwi?zanych ze stosowaniem stawki obniżonej wobec omawianych substancji. W zwi?zku z powyższym producenci środków farmaceutycznych powinni być przygotowani, iż w najbliższym czasie opodatkowanie podatkiem VAT dostawy cystyny, cysteiny oraz ich pochodnych, będ?cych składnikami innych produktów, ulegnie podwyższeniu.

Cystyna oraz cysteina s? to aminokwasy maj?ce szerokie zastosowanie farmaceutyczne. S? one często używanym składnikiem zawartym m. in. w różnego rodzaju suplementach diety.

***

Zastrzeżenie

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

O Accace

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm.

Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich.

Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Kontakt

Krystian Kwiatkowski
Tax Consultant
E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com
Tel: +48 223 132 950

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!