Aktualności firm stowarzyszonych

Wyrok TSUE w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,70 (spadek o 3pb), 5-letnie do 1,635 (spadek o 6pb), a 10-letnie do 1,643 (spadek o 7pb). Pogarszające się nastroje rynkowe dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro przyczyniły się do wzrostu cen niemieckiego długu. Jednocześnie obserwowaliśmy zwiększenie spreadu pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami ze względu na podwyższoną awersję do ryzyka i obawy rynkowe o zbliżający się wyrok TSUE. Wypadkową tych dwóch tendencji był spadek polskich stawek IRS.

Potwierdzenie przez agencję Fitch ratingu Polski i jego perspektywy jest neutralne dla stawek IRS. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze pogłębieniem skali odwrócenia krzywej dochodowości w Polsce. Spread pomiędzy 2-letnią i 10-letnią stawką IRS kształtuje się obecnie tylko nieznacznie poniżej poziomów odnotowanych na przełomie sierpnia i września br. (najwyższych od 2012 r.). Główną przyczyną obserwowanego odwrócenia krzywej są oczekiwania rynkowe na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC. Taki stan rzeczy może się zmienić po zaplanowanej na czwartek publikacji wyroku przez TSUE. Niekorzystny dla banków komercyjnych wyrok będzie oddziaływał w kierunku wzrostu stawek IRS na długim końcu krzywej. Oczekujemy, że publikacje inflacji i indeksu PMI w Polsce we wtorek będą lekko negatywne dla stawek IRS na krótkim końcu krzywej dochodowości. Pozostałe wydarzenia w tym tygodniu będą miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!