Aktualności firm stowarzyszonych

Wyrok TSUE doprowadził do spadku stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,70, a 5-letnie i 10-letnie obniżyły się do poziomu 1,61 (w obu przypadkach spadek o 3pb). Od poniedziałku do czwartku obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej, któremu sprzyjała podwyższona niepewność na rynku związana przed publikacją wyroku TSUE dotyczącego kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej.

Wyrok okazał się mniej niekorzystny dla banków niż majowa opinia rzecznika TSUE, co sprzyjało spadkowi stawek IRS. Niemniej bezpośrednio po publikacji wyroku, ze względu na trudności związane z jego interpretacją, obserwowaliśmy podwyższoną zmienność na rynku. Spadkowi stawek IRS sprzyjało także obniżenie rentowności na rynkach bazowych, związane z publikacją wyraźnie słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w USA. W piątek doszło do nieznacznej korekty i wzrostu stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenie FOMC. Uważamy jednak, że nie dostarczy ona nowych istotnych informacji nt. perspektyw polityki pieniężnej w USA i w konsekwencji jej wpływ na krzywą IRS będzie ograniczony. Neutralne dla krzywej będą naszym zdaniem również publikacje danych z amerykańskiej gospodarki (inflacja oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Piątkowe aktualizacje polskiego ratingu przez agencje Moody’s i S&P zostaną ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, tym samym ich wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!